System Elmodis

Elmodis jest polską firmą tworzącą innowacyjne rozwiązania w obszarze Przemysłowego Internetu Rzeczy, wspierając rozwój Przemysłu 4.0. System stworzony przez Elmodis pozwala na monitoring, diagnostykę stanu maszyn oraz predykcję awarii. Jednym z ważniejszych elementów systemu jest wykrywanie anomalii w oparciu o pomiary elektryczne oraz innowacyjne algorytmy machine learning. Kluczową cechą systemu jest zdolność do agregowania i korelacji pozyskanych danych dotyczących pracy maszyn, dostarczając w ten sposób użytkownikowi przetworzone informacje w formie czytelnych raportów i analiz. System wspiera podejmowanie właściwych decyzji dotyczących utrzymania parku maszynowego. Instalacja oraz uruchomienie systemu nie wymaga ingerencji w instalację i budowę maszyn, a jednocześnie zastosowane technologie pozwalają na włączenie każdej istotnej, z punktu widzenia procesu i kosztów, maszyny do Przemysłowego Internetu Rzeczy.