Elutions – Control Maestro – nowa generacja systemów SCADA

Firma ELUTIONS wprowadziła do oferty nowy produkt będący rozwinięciem systemu Wizcon Supervisor – ControlMaestro 2008 – platformę programową, która znacząco zwiększa efektywność i skuteczność pracy zarówno twórców, jak i użytkowników aplikacji SCADA. ControlMaestro jest nowoczesnym, otwartym, kompletnym i w pełni skalowalnym systemem służącym do kontroli, wizualizacji, monitoringu i sterowania procesami automatyki, opartym na technologii webowej. ControlMaestro stanowi odpowiedź na kluczowe problemy twórców współczesnych aplikacji SCADA. Gwarantuje możliwość rozwoju, przenośność i utrzymanie aplikacji.

Stworzenie platformy Control Maestro nie oznacza końca rozwoju oprogramowania Wizcon Supervisor, ponieważ oba systemy będą współistniały w ofercie producenta.

Główne korzyści z zastosowania ControlMaestro: zabezpieczenie i śledzenie najważniejszych procesów w przedsiębiorstwie, zwiększenie wydajności prac inżynierskich – oszczędność czasu pracy programistów, zapewnienie dostępu dla mobilnych użytkowników, integracja z systemami do zarządzania przedsiębiorstwami (MES, ERP itp.), innowacyjność dzięki zgodności z technologiami .NET, Windows Vista oraz Mobile, zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i aplikacji.

Wyłącznym dystrybutorem produktów firmy Wizcon SAS – Elutions Inc. w Polsce jest SABUR.

www.sabur.com.pl