Pneumat System – Odkryj nową wyspę

    Nowy typoszereg wysp zaworowych Vesta MPV, wprowadzonych przez wrocławską firmę Pneumat System, umożliwia zintegrowanie sterowania elektrycznego w popularnych elektrozaworach serii „K”. Każdy moduł przyłączeniowy umożliwia sterowanie pracą pary zaworów, w dwóch rozmiarach przyłączeniowych: „T1” i „T2”. Dla rozmiaru „T1” możliwe jest zintegrowanie sterowania elektrozaworów „K” w rozmiarze G1/8 oraz zaworów sterowanych bezpośrednio MPB Ø4. Dla rozmiaru „T2” możliwe jest zintegrowanie sterowania elektrozaworów „K” w rozmiarze G1/4 oraz zaworów sterowanych bezpośrednio MPB G1/8. System MPV umożliwia pracę z zaworami 5/2, 5/3 oraz 2×3/2 przy zasilaniu 24VDC lub 24VDC. Dzięki dużej wszechstronności systemu możliwe jest jednoczesne sterowanie 32 cewkami.

    Główne cechy systemu: duże przepływy w małych gabarytach, dwa rozmiary przyłączeniowe dla czterech różnych produktów, moduł przyłączeniowy równocześnie dla dwóch zaworów, możliwość sterowania jednocześnie 32 cewkami, sterowanie 24 VDC/24 VAC, ochrona warystorowa, dwie wersje kabli przyłączeniowych, łatwość w rozbudowie, 100% testowanych elementów.

    www.pneumat.com.pl