Endress+Hauser utrzymuje silną pozycję na rynku

Innowacja jest silnym motorem wzrostu dla Endress+Hauser. W roku 2019 aż 7,6% przychodów ze sprzedaży zainwestowano w badania i rozwój.

W roku obrotowym 2019 Grupa Endress+Hauser odnotowała wzrost sprzedaży oraz liczby zamówień, a także wypracowała większy zysk i poszerzyła zasoby kadrowe.

W 2019 roku spółka Endress+Hauser uzyskała wysokie wyniki we wszystkich swoich obszarach działalności, branżach i regionach. Stworzono setki nowych stanowisk pracy, zainwestowano rekordowe środki oraz usprawniono działania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Według Matthiasa Altendorfa, dyrektora generalnego, sytuacja rodzinnej spółki jest obecnie wystarczająco mocna, aby mogła ona mierzyć się z wyzwaniami kryzysu wywołanego przez Covid-19.

– 2019 był dla Endress+Hauser udanym rokiem – podkreślił Matthias Altendorf. – Spółka odnotowała wszechstronny, zrównoważony wzrost. Pomimo trudnych warunków ekonomicznych, przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w automatyzacji procesów przemysłowych, dostarczając rozwiązania pomiarowe dla przemysłu i laboratoriów, zwiększyło sprzedaż netto o 8 procent, do 2,652 mld euro. Podczas dorocznej konferencji prasowej w Bazylei, na której przedstawiono sprawozdanie finansowe, dyrektor generalny wyjaśnił, że wzrost ten przede wszystkim wynikał ze zwiększenia liczby małych i średnich projektów, mniej zaś z projektów dużych.

Koncentracja na innowacyjności i zrównoważonym rozwoju

Według dyrektora generalnego sukces ten wynika również z niesłabnącego ducha innowacyjności spółki. W 2019 Endress+Hauser złożył 318 wniosków patentowych i zainwestował 7,6 procent przychodów ze sprzedaży w badania i rozwój. Nad nowymi produktami, rozwiązaniami i usługami pracuje ponad 1100 osób. Pod koniec 2019 roku Endress+Hauser zatrudniał łącznie 14 328 pracowników na świecie. W ciągu jednego roku utworzono 400 nowych miejsc pracy.

Spółka poczyniła także postępy w obszarze zrównoważonego rozwoju. W ramach corocznego audytu EcoVadis, Endress+Hauser uzyskał 72 punkty, czyli o 4 więcej niż w roku 2018, dzięki czemu znalazł się wśród 2 procent najlepszych firm ze swojej kategorii. Za sprawą wykorzystania w produkcji zielonej energii elektrycznej Grupa zdołała obniżyć emisję dwutlenku węgla o ponad jedną trzecią. Nowe budynki spełniają najwyższe normy ekologiczne. Obecnie Endress+Hauser buduje nowe centrum demonstracyjno-szkoleniowe w Kanadzie, samowystarczalne pod względem energetycznym.

Dr. Klaus Endress (po lewej), Prezes Rady Nadzorczej i Matthias Altendorf, Dyrektor Generalny Grupy Endress+Hauser.

Stany Zjednoczone nadal największym rynkiem zbytu; Chiny przeganiają Niemcy

W 2019 roku to Azja była głównym motorem napędowym i bodźcem stymulującym wzrost. Wyniki w Europie również były dobre, wzrost osiągnięto także w Ameryce Południowej. W Ameryce Północnej Endress+Hauser odnotował sprzedaż mniejszą niż oczekiwano, natomiast w Afryce i na Bliskim Wschodzie wyniki wykazały tendencję spadkową. Chiny przegoniły Niemcy pod względem wielkości sprzedaży i podążają śladem Stanów Zjednoczonych, które nadal są największym rynkiem zbytu spółki. Zgodnie ze słowami dr. Luca Schultheissa, dyrektora finansowego, spółkom należącym do Grupy udało się zwiększyć udział w rynku.

Zysk operacyjny (EBIT) na poziomie 343,4 mln euro, oznaczający wzrost o 3,9 procent, odzwierciedla zmiany otoczenia rynkowego. Zysk brutto wzrósł o 9,9 procent do 346,9 mln euro, co zaowocowało znacznie lepszym wynikiem finansowym netto w porównaniu z rokiem 2018. Mimo że zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym wiąże się z wysokimi kosztami, sprzyjająca sytuacja na rynku papierów wartościowych umożliwiła wypracowanie pokaźnych zysków z inwestycji finansowych w 2019 roku. Wskaźnik rentowności sprzedaży wzrósł o 0,2 pkt. do 13,1 procent.

Mocne zabezpieczenie finansowe pomimo większych inwestycji

Dr. Luc Schultheiss, Dyrektor Finansowy Grupy Endress+Hauser Group.

Dochód netto wzrósł o 14,3 procent do 265,9 mln euro. Wynik ten odzwierciedla niższą efektywną stopę podatku na poziomie 23,4 procent, która wynikała z jednorazowych skutków reform dotyczących podatku od osób prawnych w Szwajcarii. Wskaźnik kapitału własnego osiągnął wyjątkowy poziom 75,6 procent, co oznacza wzrost o 4,6 punktu procentowego w porównaniu z rokiem 2018. Wspomniany rozwój był wynikiem między innymi przeniesienia zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych w Niemczech na osobny fundusz.

Pomimo inwestycji na poziomie 231,1 mln euro na całym świecie, Grupa nie zaciągnęła w zasadzie żadnych kredytów. W ciągu ostatnich pięciu lat spółka zainwestowała ponad 840 mln euro w nowe budynki, zakłady i urządzenia. W opinii Luca Schultheissa, dyrektora finansowego, Endress+Hauser posiada bufor płynności w wysokości prawie 800 mln euro dzięki zachowawczej polityce dywidendowej oraz wieloletniemu dążeniu do nieustannego rozwoju. – Dzięki temu jesteśmy w stanie doskonale poradzić sobie w bieżącej sytuacji gospodarczej – dodał dyrektor finansowy.

Cyfrowa bliskość równoważy fizyczny dystans

Endress+Hauser rozpoczął rok 2020 jeszcze większym wzrostem zamówień przychodzących. Pandemia koronawirusa sprawia jednak, że pierwotne cele są znacznie trudniejsze do osiągnięcia. – Mimo że nadal nie jesteśmy w stanie przewidzieć wpływu kryzysu na gospodarkę, zarówno my, jak i nasi klienci z pewnością odczujemy jego konsekwencje – podkreślił Matthias Altendorf, dyrektor generalny. Grupa bardzo szybko zareagowała na rozprzestrzenianie się wirusa oraz podjęła wszelkie niezbędne działania mające na celu zapewnienie ochrony zdrowia swoich pracowników, aby móc zapewnić klientom nieprzerwane wsparcie.

– Fizyczny dystans równoważymy cyfrową i emocjonalną bliskością – powiedział Matthias Altendorf. Dyrektor generalny od lat wdraża w Endress+Hauser rozwiązania cyfrowe zarówno w obszarach produktów i usług, jak i kontaktów z klientami i współpracy wewnętrznej. Obecnie, w szczytowych okresach, prawie 10 000 pracowników pracuje z domu. Klienci mogą korzystać ze strony internetowej w celu zamawiania przyrządów lub śledzenia zamówień, a także z internetowych narzędzi umożliwiających uzyskanie zdalnej pomocy z wykorzystaniem nagrań wideo.

Siedziba Endress+Hauser w Reinach, Szwajcaria.

Grupa zapewnia ochronę zatrudnienia

Wśród naszych bohaterów są osoby pracujące w obszarach produkcji, logistyki i usług, a także w trudnych warunkach domowych i biurowych – powiedział Matthias Altendorf. Dzięki ciężkiej pracy firmie udaje się zapewniać dostępność materiałów, utrzymywać ciągłość łańcucha dostaw oraz wspierać klientów pod każdym względem. – Zakłady Grupy są czynne, dzięki czemu Endress+Hauser nadal jest w stanie realizować dostawy. W związku z tym dyrektor generalny uważa, że spółka jest doskonale przygotowana na trudne czasy.

Sytuacja naszego przedsiębiorstwa zawsze była stabilna, a nasza pozycja na rynku jest ugruntowana –  podkreślił Matthias Altendorf. – Uczynimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić stanowiska pracy i bezpiecznie przeprowadzić Endress+Hauser przez ten kryzys. Skorzystają na tym nasi klienci, pracownicy oraz akcjonariusze. – Rodzina akcjonariuszy popiera tę strategię i akceptuje spadek zysków – powiedział dr Klaus Endress, prezes rady nadzorczej. – Kiedy wiatr zmieni kierunek i wszystko wróci do normy, chcielibyśmy mieć na pokładzie jak najliczniejszą załogę.

Więcej informacji: https://eh.digital/wynikifinansowe2019_pl


Endress+Hauser