Endress+Hauser wprowadza najnowszy analizator kolorymetryczny – Liquiline System CA80SI

Analizator krzemionki Liquiline System CA80SI zapewnia wysoko precyzyjną analizę krzemionki on-line, zapewniając niezawodność i niskie nakłady obsługi. Pomaga operatorom zapewnić maksymalny czas eksploatacji urządzeń, pracujących na instalacji.

Bezpieczeństwo instalacji w Elektrownii

Krzemionka jest jednym z kluczowych parametrów mierzonych w wodzie zasilającej kotły oraz w parze. Nawet niewielkie jej stężenia mogą doprowadzić do powstawania złogów na: ściankach kotłów, wymienników ciepła i łopatkach turbin, które podobne są do szkła. Ma to bardzo niekorzystny wpływ na wydajność zakładu i często prowadzi do awarii.

Pomiary krzemionki, w wodzie zasilającej kotły, zapobiegają jej przenoszeniu do pary. Pozwalają utrzymać optymalną efektywność cieplną, ponieważ orurowanie kotłów nie jest wówczas narażone na zanieczyszczenie i odkładanie złogów. Dodatkowo, optymalizowane są cykle odmulania i przepłukiwania. Przy wymiennikach jonowych, obecność krzemionki umożliwia wczesne wykrywanie potrzeby obsługi serwisowej, ponieważ  jest ona jednym z pierwszych jonów przebijających złoże wymiennika. Monitoring krzemionki, na powrocie wody zasilającej z kondensatora, pozwala na wczesne wykrycie przecieków.

Maksymalne dopuszczalne stężenia krzemionki w wodzie zasilającej, są bardzo często częścią oficjalnej umowy, pomiędzy dostawcami mediów a operatorami zakładu. Analizator krzemionki   Liquiline System CA80SI dostarcza wartości pomiarowe online, bezpośrednio porównywalne z wartościami laboratoryjnymi. W urządzeniu pomiarowym wykorzystywana jest standardowa metoda heteropolowa niebieska. Dodatkowo, analizator krzemionki oferuje szczegółowe logi danych, pomagające w rzetelnym dokumentowaniu jakości wody, w określonych umową limitach.

Zwiększona dostępność

Analizatory krzemionki Liquiline System CA80SI używają kombinacji pompek perystaltycznych i kropelkowych, dzięki czemu ich praca jest niezawodna. Funkcje automatycznej kalibracji oraz automatycznego czyszczenia gwarantują pewną, rzetelną pracę w wydłużonym interwale czasu. Bez potrzeby manualnej interwencji. Zintegrowany webserwer daje możliwość zdalnego dostępu z błyskawiczną analizą ewentualnych zaburzeń w procesie, i podjęcie właściwych działań zaradczych.   Te czynniki razem powodują wzrost dostępności zakładu i jego większą produktywność. 

Elastyczność w przyszłości

Analizator krzemionki oferuje gładką integrację, z praktycznie wszystkimi systemami kontroli procesów, poprzez Modbus, PROFIBUS lub EtherNet/IP. Analizator może posiadać sekwenser do poboru próbek, z aż 6 strumieniami procesowymi, np. z kotła, wymiennika jonowego lub linii przygotowania wody zasilającej. Ponadto, do analizatora można podłączyć maksymalnie aż 4 czujniki Memosens, rozszerzając urządzenie do kompletnej stacji pomiarowej. Ze względu na elastyczność urządzenia, perspektywiczna adaptacja do zmian lub modyfikacja względem przyszłych potrzeb będzie niesłychanie prosta.

Dowiedz się więcej: https://eh.digital/analizatorca80si_pl