Ładunek organiczny pod kontrolą: skuteczne pomiary ChZT nie tylko w laboratorium

Fot. Endress+Hauser

Chemiczne Zapotrzebowanie na Tlen (ChZT) to jeden z najpowszechniej stosowanych wskaźników do określania zawartości ładunku organicznego w cieczach. Ten zaś jest parametrem kluczowym dla efektywnego i zgodnego z zaostrzającymi się w ostatnich latach przepisami dotyczącymi funkcjonowania każdej oczyszczalni ścieków. Analizator Liquiline System CA80COD pozwala na prowadzenie pewnych pomiarów i monitoringu zarówno w obiektach komunalnych, jak i przemysłowych.

Dokładne pomiary ChZT na wlocie do oczyszczalni ścieków pomagają podjąć odpowiednie działania (np. retencję w zbiornikach buforowych), przygotowujące część biologiczną oczyszczalni na napływ trudnych ścieków. Z kolei prowadzone na wylocie z oczyszczalni pomiary ChZT umożliwiają ocenę skuteczności prowadzonych procesów. Ma to szczególne znaczenie w kontekście nadzoru nad stopniem redukcji ładunku organicznego, wymaganym w pozwoleniu wodnoprawnym.

Z punktu widzenia aktualnych regulacji prawnych ważne jest, aby monitoring parametrów ChZT był prowadzony cyklicznie, a jego rezultaty udokumentowane. Kluczowa jest przy tym metoda pomiaru, a także bezpieczeństwo procesu i zaangażowanego w niego personelu. Jak na te wyzwania odpowiada analizator Liquiline System CA80COD?

Procesy pod kontrolą

Fot. Endress+Hauser

W omawianych pomiarach za referencyjną uznawana jest metoda dwuchromianowa i właśnie taką stosuje wspomniany analizator. Metoda ta wymaga termicznego i chemicznego mineralizowania próbki. W warunkach pracy urządzenia obiektowego szczególnie istotne są przy tym względy bezpieczeństwa. W Liquiline System CA80COD zastosowano specjalne programowe zabezpieczenia, które uniemożliwiają demontaż części nagrzanych lub będących pod ciśnieniem. Mineralizacja próbek odbywa się w precyzyjnie kontrolowanej temperaturze, zapewniając ich całkowite trawienie i powtarzalność pomiaru – wyjaśnia Bartłomiej Biczysko, Industry Manager Life Science z Endress+Hauser.

Zastosowane w urządzeniu rozwiązania techniczne, jak pompa perystaltyczna strumienia próbki, dają gwarancję reprezentatywności analizowanej objętości próbki. Zgodnie z wymaganiami, do oznaczenia ChZT powinny zostać uwzględnione cząsteczki o wielkości do 0,8 mm (tzw. ChZT związany cząsteczkowo). Pompa pobiera próbkę ze specjalnej konstrukcji bypassu (Y-strainer), w którym przepływający strumień medium powoduje flotujący ruch wężyka ssawnego i jego samooczyszczanie. Prosty w konstrukcji element zapewnia efektywne zasilenie analizatora w reprezentatywną próbkę do wykonania oznaczenia.

Dane w zasięgu ręki

O wygodzie obsługi Liquiline System CA80COD w wielkim stopniu decydują wbudowane funkcje automatycznego czyszczenia i kalibracji. Szczególnie w połączeniu z dostępnymi opcjonalnie modułami komunikacji, dzięki którym użytkownik urządzenia ma możliwość wglądu w jego pracę w każdym momencie. Może też odpowiednio wcześnie zaplanować wszelkie zabiegi konserwacyjne, zwiększając dostępność pomiaru i jednocześnie zmniejszając nakłady na bieżącą obsługę. Funkcjonalność zwiększają również rozszerzone moduły diagnostyczne, pozwalające błyskawicznie ustalić przyczyny wystąpienia problemu i jego szybkie rozwiązanie.

Zgodnie z ideą wspólną dla wszystkich urządzeń wyposażonych w platformowe przetworniki pomiarowe Liquiline, analizator posiada przyjazny interfejs obsługi (HMI), tożsamy z pojedynczymi pomiarami analitycznymi, jak pH czy mętność. W ten sposób, dzięki intuicyjnej obsłudze, eliminowane są powtarzalne błędy związane z eksploatacją urządzeń.

CA80C0D to zaawansowane, samoczyszczące i samokalibrujące się urządzenie pomiarowe, dostarczające rzetelnych i zgodnych z metodą laboratoryjną oznaczeń wskaźnika ChZT. Zgromadzone dane mogą być dostępne w sposób zdalny dzięki wykorzystywaniu usług chmurowych, a dzięki przemyślanemu połączeniu funkcji, analizator może służyć jako stacja pomiarowa dostarczająca informacji o różnych parametrach. W szerszym kontekście, rozbudowa urządzenia o dodatkowe kanały pomiarowe upraszcza politykę magazynową i pozwala redukować liczbę przetworników wymaganych do innych pomiarów analitycznych. Prowadzi to do oszczędności czasu, optymalizacji czynności obsługowych i łatwego dokumentowania pewnych wartości – podsumowuje Bartłomiej Biczysko.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań chmurowych, wszystkie dane pomiarowe mogą być udostępniane w sposób zdalny. Po doposażeniu w odpowiednie moduły komunikacyjne przetworników Liquiline, użytkownik jest w stanie uzyskać wszystkie informacje bez potrzeby fizycznej obecności przy urządzeniu. Pozwala to zaoszczędzić czas i zoptymalizować czynności obsługowe, a jednocześnie udokumentować zmierzone wartości. Jest to szczególnie istotne w przypadku peryferyjnych lokalizacji bez możliwości przesłania sygnału do sterowni, a także w przypadku montażu urządzeń z dala od istniejącej infrastruktury, dlatego też rozwiązania cyfrowe cieszą się co raz większą popularnością.