Energa zmodernizowała elektrownię wodną w Borowie

Fot. Grupa Energa

Grupa Energa zakończyła modernizację ponad 100-letniej elektrowni wodnej w Borowie. Dzięki przeprowadzonej inwestycji zwiększony zostanie wolumen wytwarzanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Należąca do Grupy Energa spółka Energa Wytwarzanie SA zakończyła kompleksową modernizację elektrowni wodnej na rzece Drawa w Borowie (woj. zachodniopomorskie).Celem modernizacji było zwiększenie produkcji energii elektrycznej oraz usprawnienie eksploatacji. Dzięki temu w kolejnych latach zdecydowanie polepszy się wskaźnik dyspozycyjności działania obiektu. Modernizacja pozwoliła na zwiększenie produkcji z OZE, a tym samym podniesienie udziału mocy z odnawialnych źródeł w miksie wytwórczym Grupy Energa.

Hydroelektrownia Borowo jest nie tylko zakładem produkcyjnym, lecz także interesującym obiektem architektoniczno-budowlanym, położonym w atrakcyjnym otoczeniu, w głębi dużego kompleksu leśnego, na rzece Drawie. Została wybudowana w latach 1916-1918, w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się tartak wodny. Z uwagi na unikatową architekturę, modernizację hydroelektrowni przeprowadzano z najwyższą starannością, przy zachowaniu wszystkich jej zabytkowych walorów. Jednocześnie jednak, pomimo zabytkowego charakteru budynku, elektrownia Borowo jest dziś nowoczesnym i w pełni ekologicznym obiektem produkcyjnym, wyposażonym w nową, wysokosprawną turbinę wodną Kaplana o mocy 0,75 MWe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Moc zainstalowana przed modernizacją wynosiła ok. 0,9 MWe, obecnie zaś 1,661 MWe.

Fot. Grupa Energa

Oprócz instalacji nowych urządzeń, dokonano również modernizacji już istniejących. Między innymi wymieniono rozdzielnię SN-15 kV i urządzenia sterująco-zabezpieczające pozostałych hydrozespołów. Dotychczasową transformatorową stację napowietrzną zlikwidowano, a nowe suche transformatory blokowe zainstalowano w budynku elektrowni.

– Dzięki zastosowaniu nowego hydrozespołu o wyższej sprawności niż oryginalne, znacznie zwiększymy produkcję energii. Szacujemy możliwy wzrost o około 24 % rocznie. Zrealizowana właśnie inwestycja jest również odpowiedzią na potrzebę polepszenia jakości powietrza, wskazywaną przez lokalną społeczność gminy Kalisz Pomorski – mówi Adam Galanek, Wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie SA.

Fot. Grupa Energa

Prace modernizacyjne rozpoczęły się w kwietniu 2018 r. i – zgodnie z harmonogramem – zakończyły w październiku. Pod koniec stycznia br. spółka Energa Wytwarzanie odebrała pozwolenie wodnoprawne, dzięki któremu elektrownia mogła zostać oddana do użytku.

Po oddaniu do eksploatacji, nowo zamontowana turbina przejmie średni roczny przepływ jako turbina wiodąca. Natomiast dotychczas eksploatowane hydrozespoły, będą trzymane w rezerwie wytwórczej na szczytowe przepływy.

– Modernizacja hydroelektrowni Borowo jest kolejnym zakończonym z sukcesem projektem, mającym na celu zwiększenie wytwarzania energii z ekologicznych źródeł – mówi Piotr Meler, Prezes Zarządu Energa Wytwarzanie SA. – Produkcja energii z OZE jest jednym z naszych priorytetów. W ramach optymalizowania produkcji przyjaznej środowisku oraz wdrażania innowacji na polskim rynku, w najbliższych miesiącach uruchomimy w Bystrej największy magazyn energii. Innym przykładem naszych proekologicznych działań jest pilotażowa wersja paneli fotowoltaicznych na wodzie. W najbliższym czasie planujemy również dalsze modernizacje szeregu obiektów hydrotechnicznych.

Fot. Grupa Energa

Koszt modernizacji elektrowni w Borowie wyniósł ok. 6 mln zł. Inwestycję zrealizowano częściowo ze środków własnych linii biznesowej Wytwarzania (ok. 3,3 mln zł), a w pozostałej części z uzyskanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 („Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł”) – ok. 2,7 mln zł. Generalnym wykonawcą modernizacji było gdańskie przedsiębiorstwo – Gajek Engineering Sp. z o. o.


Źródło: Grupa Energa