ENERGETAB 2009

  Mimo wystąpienia spowolnienia gospodarczego tegoroczne 22.Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2009 będą prawie tak rekordowe jak ubiegłoroczne. Na powierzchni ok. 25 tys. m2  ponad 600 firm zaprezentuje swoje najnowsze aparaty, urządzenia czy technologie dla energetyki. Odwiedzający targi będą mogli zapoznać się z aktualnymi tendencjami i rozwiązaniami w elektroenergetyce, która – jak powszechnie wiadomo – wymaga przyśpieszonej modernizacji i znacznych inwestycji, zarówno w sektorze wytwarzania jak i w sieciach przesyłowych czy dystrybucyjnych. Nie trzeba dodawać, że od rozwoju elektroenergetyki zależy rozwój gospodarczy kraju. Dla wystawcy targi stwarzają wyjątkową możliwość jednoczesnej konfrontacji zarówno z potencjalnym klientem i jego poglądami jak i konkurentami na rynku. Do tak licznego udziału w targach ENERGETAB skłania nadto producentów i dostawców dóbr inwestycyjnych dla energetyki bardzo duża zazwyczaj frekwencja zwiedzających. Dlatego też obok licznie reprezentowanych firm polskich i krajowych oddziałów międzynarodowych koncernów w targach prezentuje swoje produkty ponad 90 firm z 15 krajów europejskich a także z Chin, Korei, Kanady i USA.

  Targi ENERGETAB od wielu lat dzierżą prymat największej i najważniejszej w branży energetycznej imprezy targowej. Potwierdzają to statystyki Polskiej Izby Przemysłu Targowego, z których wynika, że ubiegłoroczne targi ENERGETAB 2008 były siódmymi pod względem liczby wystawców a dziewiątymi pod względem wynajętej powierzchni spośród ponad 200 imprez targowych zorganizowanych w 2008 roku w Polsce.

  Honorowy patronat nad targami ENERGETAB 2009 objęli:

  – Minister Gospodarki,

  – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich,

  – Prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

  – Prezydent Miasta Bielsko – Biała

  Partnerem Generalnym targów ENERGETAB 2009 została Grupa TAURON S.A.

  Targom towarzyszą liczne – formalne i nieformalne spotkania, na których energetycy dzielą się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Zarekomendować należy konferencję  „Elektroenergetyka w budownictwie” organizowaną przez Oddział Bielsko-Bialski SEP, w tym roku akcentującą kwestie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji. Ciekawie zapowiadają się seminaria i prezentacje firm, odbywające się równolegle w dwóch salach audytoryjnych. Ich program jest osobno publikowany. Natomiast redakcja „Fachowego elektryka” organizuje konkurs propagujący rozwiązania systemów KNX/EIB – rozwijającej się dziedziny automatyki budynkowej.

   

  Prawie 50 firm zgłosiło swoje najnowsze wyroby i technologie do cieszącego się wysokim prestiżem konkursu targowego, w którym najwyższym wyróżnieniem jest puchar Ministra Gospodarki. Tradycyjnie już rozstrzygnięcie konkursu zostanie zaprezentowane pierwszego dnia targów o godz. 15-tej w sali konferencyjnej w hotelu ZIAD.

  Warto zatem odwiedzić Bielsko – Białą w dniach od 15 – 17 września 2009 r.