Wrocławska innowacja dla przemysłu

  Udaną współpracę z sektorem gospodarki podjęli naukowcy z Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Ich wynalazek – specjalna szlifierka – ułatwi przygotowanie do spawania przemysłowych elementów walcowych o dużych rozmiarach W ramach realizacji projektu celowego dr inż. Kazimierz Malcher, dr inż. Wiktor Stefurak, prof. Eugeniusz Rusiński, mgr inż. Grzegorz Pycia i prezes zarządu Marek Skoczylas wykonali badania modelowe procesu obróbki obwodowych rowków spoin czołowych dużych zbiorników walcowych. Ich praca zaowocowała otrzymaniem jednej z nagród I stopnia ubiegłorocznego konkursu Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

  Inżynierowie określili warunki, przy których możliwa jest obróbka rozmaitych rowków spoin czołowych, jak również wycinanie grani spoiny wewnętrznej. Na bazie tych założeń, wykonali projekt, trójwymiarowy model oraz prototyp specjalnej szlifierki przejezdnej RSMPC-400, umożliwiającej automatyzację procesu obróbki rowków spoin.

  Jak wyjaśniają twórcy technologii, szlifierka przejezdna RSMPC-400 to specjalistyczne urządzenie do obróbki obwodowych rowków spoin czołowych dużych zbiorników walcowych. Narzędzie skrawające przemieszcza się tu w taki sposób, który umożliwia wycinanie grani spoiny wewnętrznej oraz kształtowanie różnych profili obwodowych rowków spoin czołowych.

  Eksperci wyliczają wiele zalet urządzenia. Z ich analiz wynika, że optymalny docisk ściernicy oraz ciągła korekta jej położenia, pozwalają wyeliminować wpływy błędów kształtu na jakość i wydajność procesu obróbki. Przejezdny wózek szlifierki umożliwia szybkie jej przemieszczanie wzdłuż osi obrabianego walczaka i ustawianie na wprost kolejnych obrabianych segmentów.

  Szlifierka przeznaczona jest do obróbki walczaków o różnych średnicach: od 2500 do 3500 mm i długości do 20 m (ograniczonej w praktyce długością torowiska). W opinii naukowców, rozwiązanie to może być z łatwością adaptowane do obróbki walczaków o innych wymiarach, jak również do obróbki rowków spoin czołowych wzdłużnych.

  Szlifierka wdrożona została do obróbki obwodowych rowków spoin czołowych zbiorników cystern kolejowych, produkowanych w Zakładach Aparatury Chemicznej „CHEMET” S.A. w Tarnowskich Górach. Badania modelowe i projekt szlifierki wykonano w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, a jej wdrożenia do produkcji dokonała wrocławska firma HAMER Sp. z o.o.

  W dorocznym konkursie organizowanym przez Wrocławską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT trzy pierwsze i drugą nagrodę zdobyli naukowcy z Politechniki Wrocławskiej. Za wdrożenia nagrodzono ponadto trzy zespoły Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wyróżniono też projekt Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

  Więcej informacji o laureatach i wynalazkach można znaleźć pod adresem: http://www.not.pl/laureaci07_kon1.html .

  Autor: PAP