Energetyczne Targi Bielskie

  W połowie września odbyły się XVIII Międzynarodowe Energetyczne Targi  Bielskie ENERGETAB’05 – największa w kraju promocja światowych osiągnięć  w dziedzinie elektroenergetyki.

  Spektrum prezentowanych urządzeń, aparatów, maszyn czy technologii obejmuje wszystko to, co do wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii jest potrzebne, nie wyłączając systemów informatycznych czy specjalistycznych pojazdów. Energetycy upodobali sobie wrześniowe spotkania w Bielsku-Białej i gremialnie na nie przyjeżdżają. Organizatorzy stworzyli dogodną płaszczyznę promocyjną dla elektroenergetyki, znając jej potrzeby i oczekiwania od podszewki, co ułatwiło wystawcom nawiązanie kontaktów handlowych z inwestorami. Pozyskiwanie specjalistów, jak również decydentów inwestycyjnych do uczestnictwa w targach stanowi swoistą formę organizacyjną, mającą na celu wzrost efektywności działania komercyjnego. 

  Wśród wystawców znaczący jest udział firm zagranicznych oraz polskich oddziałów dużych, międzynarodowych koncernów. I to bezsprzecznie znajduje odzwierciedlenie  w fenomenie bielskich targów w okresie stagnacji ruchu wystawienniczego w Polsce.

  Niewątpliwie niemałym powodem do satysfakcji dla wystawców była bardzo duża frekwencja zwiedzających stoiska specjalistów. Organizatorzy z dumą mówili o wzrastającej co roku liczbie wystawców (tym razem było ich 525) oraz  powierzchni ekspozycyjnej (przekroczono  17 tys. m2).

  Coraz liczniej targi odwiedzają goście z zagranicy – energetycy ze Słowacji, Czech, Rosji, Białorusi, Litwy, Ukrainy oraz krajów Europy Zachodniej. W końcu  z Bielska-Białej do Budapesztu, Bratysławy, Wiednia czy Pragi jest tak samo blisko jak do Warszawy. Pojawili się ponadto wystawcy z drugiej półkuli – Amerykanie i Kanadyjczycy.

  Rok w rok emocje wzbudzają wyniki konkursu na najnowocześniejszy produkt. W tym roku nie mogło być inaczej, kiedy prof. Wiesław Seruga ogłosił werdykt Komisji Konkursowej. Listę zwycięzców można znaleźć w internetowej wersji tego artykułu. 

  Wyjątkowy charakter bielskich targów polega nie tylko na prezentowaniu myśli i wyrobów na stoiskach targowych czy w salach sympozjalnych, ale przed wszystkim na gromadzeniu się energetyków (specjalistów, a przy tym potencjalnych inwestorów) wokół zagadnień innowacyjnych, charakteryzujących modernizację polskiej elektroenergetyki. Wystawcy mają kontakt z najnowszymi osiągnięciami światowymi w dziedzinie wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.  

  Najnowocześniejszy produkt  Spośród 48 wyrobów i technologii zgłoszonych przez wystawców Komisja przyznała:

  • Puchar Ministra Gospodarki i Pracy za „Kompensację Mocy Biernej”, zgłoszoną przez firmę „OLMEX” SA;
  • Puchar Prezesa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej za „Wdrożenie systemu obsługi relacjami z klientem IS-U/CCS firmy SAP w Zakładzie Energetycznym Toruń SA”, zgłoszone przez Koncern Energetyczny ENERGA SA Oddział Zakład Energetyczny Toruń;
  • Złoty Lew im. Kazimierza Szpotańskiego za wyrób wysokiej jakości elektrotechnicznej produkcji fabryki polskiej za „Rozłącznik z próżniowymi komorami gaszeniowymi typu RPN III S 24/400 z napięciem elektrycznym NSP-5 do stosowania w systemie zdalnego nadzoru nad sieciami energetycznymi w liniach napowietrznych” dla ZPUE B. Wypychewicz SA;
  • Medal Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich za „SO-5 system sterowania i nadzoru dla stacji najwyższych napięć”, zgłoszony przez firmę MIKRONIKA z Poznania;
  • Złoty Medal Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA za „Stalowe słupy rurowe typu SSE do napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciach 110, 220 i 400 kV”, zgłoszone przez firmę KROMISS-BIS sp. z o.o.;
  • Srebrny Medal Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA za „Słup przelotowy typu B2WP dla napowietrznych linii 110 kV”, zgłoszony przez Przedsiębiorstwo Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowanych WIRBET SA;
  • Złoty Medal 18. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2005 za „Systemy uziemiające”, zgłoszone przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne BEZPOL sj.;
  • Srebrny Medal 18. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2005 za „NEXT Rękawice elektroizolacyjne ELSEC”, zgłoszone przez firmę SECURA B.C. sp. z o.o.;
  • Brązowy Medal 18. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2005 za „Napowietrzne łączniki średniego napięcia: aktywne, sterowane i ręczne”, zgłoszone przez INSTYTUT ENERGETYKI – Zakład Doświadczalny w Białymstoku

  Sympozja

  Targom towarzyszyły liczne sympozja i prezentacje.  W tym roku dużym zainteresowaniem cieszyło się seminarium zorganizowane przez PSE – Operator SA i Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, traktujące o uwarunkowaniach rozwoju systemu elektroenergetycznego. Sympozjum poświęcone było optymalizacji w procesach zarządzania infrastrukturą sieci przesyłowej i rozdzielczej. Poprowadził je Jacenty Węgliński z PSE – Operator SA. Istotnym aspektem wystąpienia było omówienie potrzeb modernizacyjno-rozwojowych sieci dystrybucyjnej SN, jak również uwarunkowania techniczne rozwoju sieci elektroenergetycznych. Specjaliści – Elżbieta i Ryszard Niewiedział z Politechniki Poznańskiej i Magdalena Kuczyńska z Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej – poruszyli wątek barier i możliwości finansowania rozwoju i modernizacji sieci rozdzielczej, a wszystko to w oparciu o fundusze pomocowe Unii Europejskiej – w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013. 

  Opracowała: Katarzyna Anna Owsianna