Energetyka atrakcyjna dla inżynierów

    Najbardziej przyszłościową branżą według inżynierów jest energetyka. To w tym segmencie upatrują oni szansę na nowe miejsca pracy w związku z zapowiadanymi inwestycjami.

    Jaka branża jest najbardziej przyszłościowa w Polsce spytał w sondzie internetowej Bank Danych o Inżynierach (BDI). Najbardziej przyszłościową branżą według inżynierów jest energetyka, zagłosowało na nią aż 25,5% specjalistów.

    Ogromne znaczenie w rozwoju tej branży w ostatnich latach ma zwiększony dopływ środków z Unii Europejskiej. Tylko w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na wsparcie polskiej energetyki przeznaczono ponad 1,7 mld euro – podaje Ministerstwo Gospodarki. Biorąc pod uwagę to, że do 2020 roku Polska będzie musiała podnieść udział energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do 15% (według nowych dyrektyw unijnych), czeka nas gwałtowny rozwój energetyki odnawialnej. Już teraz zagraniczni inwestorzy są zainteresowani przyszłą budową elektrowni biogazowych i rozbudową energetyki wiatrowej – przyczyni się to do tworzenia wielu nowych miejsc pracy. Zapowiada się rozwój energetyki jądrowej w Polsce – tylko do obsługi przyszłej elektrowni atomowej będzie potrzeba tysięcy osób.

    Na drugim miejscu w sondzie „Najbardziej przyszłościowa branża” znalazła się informatyka i telekomunikacja, zagłosowało na nią 20,9% inżynierów. Ciągle duże perspektywy są na rynku tej branży, która całkiem dobrze poradziła sobie w dobie kryzysu i powiększa się każdego roku. Informacja staje się obok surowców, kapitału i pracy – podstawowym zasobem gospodarczym, a rozwój IT znacznie poprawi sytuację ekonomiczną w kraju. Dlatego co raz łatwiej jest dostać dotacje unijne oraz państwowe na projekty informatyczne. Najważniejsza cechą rynku teleinformatycznego jest nieustająca transformacja. Rozwój technologii sprawia, że firmy ciągle poszukują innowacji i pracują nad nowościami informatycznymi. Polska wchodzi w okres szczególnie intensywnego rozwoju telekomunikacji i informatyki.

    W porównaniu do roku 2007 w branży budowlanej nastąpiło pogorszenie nastrojów. W sierpniu 2 lata temu na budownictwo jako branżę najbardziej przyszłościową zagłosowało 28,7% inżynierów, natomiast teraz liczba ta spadła do 19,3%, ale i tak panuje tu optymizm. Budownictwo i nieruchomości cechują się w Polsce wzrostem inwestycji zagranicznych oraz napływem funduszy z Unii Europejskiej. W ramach przygotowań do Euro 2012 w Polsce powstają nowe autostrady, budowane są stadiony, modernizowane są lotniska, szlaki i stacje kolejowe oraz sieci komunikacyjne w miastach. Na wybór tej branży jako jednej z najbardziej przyszłościowych wpłynęły też wysokie średnie wynagrodzenia (brutto), które w sierpniu 2010 roku wyniosły w nieruchomościach – 7806 zł i budownictwie – 5888 zł. Dla porównania średnie wynagrodzenie inżynierów w tym okresie to 5128 zł.