Spadek wskaźnika koniunktury w przemyśle w październiku

  Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w październiku 2010 roku na poziomie 4 pkt, czyli o 4 mniej niż w poprzednim miesiącu, podał w piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS).

  W październiku bieżącego roku ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wynosi plus 4 (przed miesiącem plus 8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19% badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie – 15% (przed miesiącem odpowiednio 22% i 14%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

  „Bieżący portfel zamówień oceniany jest nieco lepiej niż przed miesiącem. Spowodowane to jest poprawą zarówno krajowego jak i zagranicznego portfela zamówień. Bieżąca produkcja rośnie nieznacznie szybciej niż przed miesiącem. Prognozy portfela zamówień i produkcji są nadal korzystne, choć ostrożniejsze od formułowanych we wrześniu” – podał GUS.

  W przedsiębiorstwach zmniejszył się stan zapasów wyrobów gotowych do poziomu nieznacznie przekraczającego zapotrzebowanie. Poziom należności raportowany przez respondentów rośnie nieco szybciej niż w ubiegłym miesiącu. Mimo to utrzymują się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, podał też urząd.

  „Prognozy w tym zakresie są nadal korzystne, choć ostrożniejsze niż we wrześniu. W najbliższych miesiącach skala redukcji zatrudnienia może być nieco większa niż przewidywano we wrześniu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal rosnąć, choć nieco wolniej niż prognozowano w ubiegłym miesiącu.” – czytamy dalej w komunikacie.

  Najbardziej korzystne oceny ogólnego klimatu koniunktury formułują producenci: wyrobów farmaceutycznych (plus 36 – wzrost o 8 punktów w stosunku do ubiegłego miesiąca), urządzeń elektrycznych (plus 19 – wzrost o 5 punktów w stosunku do ubiegłego miesiąca), papieru i wyrobów z papieru (plus 15 – spadek o 1 punkt w stosunku do ubiegłego miesiąca), mebli (plus 12 – spadek o 4 punkty w stosunku do ubiegłego miesiąca), artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (plus 11 – utrzymuje się wartość z ubiegłego miesiąca).

  Natomiast najbardziej negatywnie swoją koniunkturę oceniają producenci odzieży (minus 15 – spadek o 5 punktów w stosunku do ubiegłego miesiąca).