Energoefektywność silników

    Tadeusz Minksztym, kierownik marketingu i wsparcia technicznego w firmie Danfoss

    Producenci silników stosują wiele koncepcji konstrukcyjnych silników elektrycznych w celu uzyskania wysokiej sprawności układów napędowych w zróżnicowanych zastosowaniach przemysłowych, komunalnych i budynkowych. Choć większość technologii silnikowych zapewnia porównywalną sprawność w nominalnym punkcie pracy układu, różnią się pod wieloma względami w obszarze parametrów rozruchowych i charakte-rystyki pracy pod niepełnym obciążeniem. Dla użytkowników głównym skutkiem dużej różnorodności technologii silników jest potrzeba znalezienia tej odpowiedniej do danego zastosowania, tak aby zmaksymalizować ogólną sprawność energetyczną napędów.

    Obecnie coraz częściej pojawiają się projekty układów napędowych wykorzystujące silniki z magnesami trwałymi oraz silniki reluktancyjne. Obszary te nie są jeszcze tak bardzo znaczące, jednak wyznaczają kierunek rozwoju technologii i rynku. Branża napędowa korzysta także na nowych wydajnych algorytmach sterowania silnikami. Nowe technologie silników nie zawsze pozwalają na bezpośrednie podpięcie silnika do sieci zasilającej. Dzięki  zastosowaniu przetwornic częstotliwości możliwy jest rozruch, regulacja układu napędowego, a to wprost przekłada się na optymalizację procesu, która często oznacza znaczące oszczędności energii. A przecież nawet niewielkie różnice w sprawności przetwornicy częstotliwości i silnika skutkują znaczącą różnicą kosztów energii elektrycznej w całym okresie eksploatacji układu napędowego.