Energooszczędne napędy elektryczne

Już w czasie pierwszych kilkuset godzin pracy silnik elektryczny pobiera z sieci energię o wartości porównywalnej z jego ceną. Oznacza to, że zużyta przez silnik w ciągu roku energia elektryczna kosztować może kilka razy więcej niż sam silnik. Relacje te uświadamiają zasadność inwestowania w poprawę efektywności energetycznej elektrycznych układów napędowych jako skutecznego środka obniżania kosztów przedsiębiorstwa. Obecnie użytkownicy silników elektrycznych mogą skorzystać z dwóch, zainicjowanych przez Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych (PEMP), mechanizmów zachęt materialnych mających na celu upowszechnienie w Polsce elektrycznych silników energooszczędnych. Pierwszy z nich jest systemem dopłat do wysoko sprawnych silników elektrycznych w zakresie mocy od 0,75 do 160 kW. Drugi mechanizm dotyczy dotacji na modernizację napędów elektrycznych o mocy równej i wyższej od 200 kW.

Dopłaty do wysoko sprawnych silników elektrycznych o mocy od 0,75 do 160 kW

System dopłat do elektrycznych silników energooszczędnych charakteryzujących się najwyższą sprawnością energetyczną jest jednym z mechanizmów projektu PEMP finansowanego przez Fundusz na rzecz Globalnego Środowiska (GEF). Skierowany jest do producentów silników elektrycznych, którzy otrzymują dopłaty do wyprodukowanych i sprzedanych na polski rynek silników energooszczędnych. Niższe ceny dla użytkowników końcowych są wynikiem dodatkowych rabatów, których producenci silników udzielać mogą swoim klientom z tytułu uzyskiwanych dopłat z programu PEMP.

Program dopłat do produkcji elektrycznych silników energooszczędnych dotyczy silników asynchronicznych, trójfazowych, dwu- i czterobiegunowych, przeznaczonych do ruchu ciągłego S1, na napięcie 400 V oraz 500 V, o mocy w zakresie od 0,75 do 160 kW.

Beneficjentami programu PEMP są obecnie następujący producenci silników elektrycznych: Besel SA, Celma SA, Indukta SA, Siemens sp. z o.o. oraz Tamel SA.

Silniki objęte programem są oznakowane etykietą samoprzylepną PEMP, która umieszczana jest na obudowie silnika.

W tabeli 1 przedstawione są minimalne sprawności silników, które mogą zostać zakwalifikowane do udziału w programie PEMP oraz wyrażone w USD wysokości dopłat do silników energooszczędnych.

Dotacje na modernizację napędów elektrycznych o mocach równych i wyższych od 200 kW

Autor: Krzysztof Brzoza-Brzezina Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA