Technika wyłączania, zmniejszająca skutki zwarć łukowych

Nadzorowanie ilości i statystyk operacji łączeniowych oraz kontrolowanie ich stanu przez Internet to dla współczesnych inżynierów dostęp w czasie rzeczywistym i praktycznie z każdego miejsca do centrum systemu sterowania zasilaniem, dzięki czemu mogą uzyskać potrzebne im informacje. 

Charakterystyki czasowo-prądowe dostarczają informacje o oddziaływaniu prądu zwarciowego. Skrócenie czasu lub obniżenie prądu zmniejsza skutki zwarcia.

Wyłączniki wprowadzono do elektroenergetyki w 1927 roku i od tego czasu chronią one obwody elektryczne. Tymczasem podstawowa funkcja wyłączników nie zmieniła się, ale obecnie wprowadzone nowe rozwiązania technologiczne wychodzą naprzeciw zagadnieniom bezpieczeństwa i niezawodności. Działanie łuku elektrycznego może zostać osłabione, jeżeli istnieje ochrona przed zwarciami doziemnymi, zwiększą się możliwości przerywania i ograniczania prądu zwarciowego oraz dodatkowo udostępni się użytkownikowi opcje komunikacyjne.

Zmniejszanie ryzyka zwarcia

Zwarcie jest niebezpiecznym stanem wynikającym z wydzielanej w czasie uszkodzenia energii i zazwyczaj pojawia się w instalacjach o napięciu przekraczającym 240 V. Ogromna ilość energii cieplnej uwalnianej w momencie zwarcia może powodować oparzenia, jak również utratę słuchu i wzroku w wyniku działania fal ciśnienia i światła emitowanego w procesie palenia łuku elektrycznego. Opracowanie IEEE 1584 jest uznanym poradnikiem do obliczania energii zwarć łukowych. Sprawdzanie wyłączników mocy oraz wyłączników kompaktowych w warunkach łuku zwarciowego jest przeprowadzane w oparciu o te same wymagania zawarte w opracowaniu IEEE 1584.

Ustanowiony w 2005 r. przepis 110.16 dotyczący elektryki (National Electric Code – NEC) narzuca konieczność umieszczania tablic informacyjnych ostrzegających przed łukiem elektrycznym na obudowach urządzeń (panele, tablice sterujące, rozdzielnice). Tablice te wymagają serwisowania i konserwacji podczas eksploatacji. Oczekiwane zmiany w przepisach NEC 2008 powinny uwzględniać te wymagania również w stosunku do wyposażenia elektrycznego, takiego jak zabudowane wyłączniki i transformatory. Tablica informacyjna jest środkiem ostrzegającym przed pracą przy włączonym wyposażeniu i przypomina o zastosowaniu odpowiednich środków ochrony personelu.