Eplan Experience: Międzynarodowy program wiedzy inżynierskiej

  Na targach SPS IPC Drives będzie miała miejsce premiera Eplan Experience: nowego międzynarodowego programu wiedzy inżynierskiej wprowadzanego przez firmę Eplan, mającego na celu optymalizację efektywności procesów inżynierii. Czyniąc praktyki inżynierskie bardziej wydajnymi, program ten może zapewnić wiele elementów przewagi nad konkurencją, takich jak strategiczne zarządzanie inwestycją z wykorzystaniem zaawansowanego środowiska IT, skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek, optymalne zarządzanie zasobami czy też zwiększenie konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

  „Your Gateway to Greater Efficiency“ – firma Eplan prezentuje na targach SPS IPC Drives w Niemczech nowy program wiedzy inżynierskiej, optymalizujący efektywność procesów inżynierii.

  Program Eplan Experience przygotowano dla nowych i obecnych klientów ze wszystkich gałęzi przemysłu, w których firma Eplan prowadzi obecnie aktywną działalność. Może być wprowadzany we wszystkich firmach, obszarach działalności i lokalizacjach, z możliwością wdrożenia i przystosowania do specyficznych wymogów. Eplan Experience bazuje w dużym stopniu na informacjach zwrotnych, uzyskanych od globalnych klientów Eplan prowadzących działalność w różnych sektorach przemysłu.

  “Eplan Experience pomoże naszym klientom sprostać wielu wyzwaniom z zakresu inżynierii sterowania, stale napotykanych na obecnym, szybko zmieniającym się rynku przemysłowym, takich jak rosnący stopień skomplikowania systemów, obróbka coraz większej ilości danych czy konieczność obsługi nowych standardów łączności,” powiedział Thomas Michels, kierownik działu zarządzania produktem.

  Wszystkie te i inne wyzwania mogą być sprowadzone do wspólnego mianownika: zwiększenia wydajności. To właśnie jest celem Eplan Experience. “Pomagamy firmom osiągnąć więcej przy wykorzystaniu tych samych lub nawet mniejszych zasobów, skrócić czas projektowania produktów oraz zwolnić niewykorzystywane zasoby do innych działań mających na celu zwiększenie wartości dodanej”, mówi Michels.

  Modułowa struktura

  Eplan Experience jest całkowicie zintegrowany z obecną Platformą Eplan. Charakteryzuje się modułową strukturą, obejmującą osiem tzw. Fields of Action – specyficznych obszarów, które zdaniem firmy nadają się do optymalizacji i uczynienia ich bardziej wydajnymi:

  IT Infrastructure polega na integracji wykorzystywanego przez klientów oprogramowania Eplan w ich infrastrukturach IT w sposób zapewniający najwyższą wydajność. Ma to zapewnić bezproblemowy i łatwy proces instalacji i aktualizacji.

  Platform Setup pozwala klientowi wykonać specyficzną dla danej aplikacji konfigurację programu, zapewniającą idealne środowisko pracy. Pomaga definiować i implementować ustawienia platformy w najbardziej optymalny sposób.

  Codes & Standards dostarcza wskazówek co do ustawień oraz wykorzystania danych urządzenia i danych nadrzędnych (master data). Pozwala firmom zapewnić kompatybilność ze wszystkimi niezbędnymi standardami globalnymi dla dokumentacji i produkcji, w tym z nowym standardem IEC 81346.

  Product Structure daje łatwą metodę strukturyzacji maszyn i systemów. Zapewnia to przejrzysta struktura i system oznaczeń produktów i technologii przyjęte za podstawę metod automatyzacji i współpracy interdyscyplinarnej.

  Design Methods – Wybór i implementacja najbardziej efektywnych metod projektowania są kluczowe w zapewnieniu efektywnej inżynierii. Współpracując z ekspertami z firmy Eplan, klienci będą mogli analizować, oceniać, definiować i implementować wybrane metody projektowania, zmniejszając nakłady inżynieryjne i skracając czas planowania projektu.

  Workflow pozwala na ewaluację i automatyzację procesów projektowania krok po kroku używając skryptów API lub dodatkowych specjalizowanych narzędzi. Pozwala to zmniejszyć liczbę błędów, zintegrować technologię danych w procesach i zapewnić spójność w ramach inżynierii.

  Process Integration integruje przepływ prac (workflow) w procesach użytkownika. Odbywa się to poprzez wykorzystywanie dodatkowego potencjału i procesów przyległych do procesu konstrukcyjnego (PDM/ERP).

  Project Management. Aby zapewnić maksymalną wydajność w możliwie najkrótszym czasie, Eplan Experience dostarcza plan projektu bazujący na standaryzowanych procesach.

  Pierwszy cel

  Pierwszym celem uruchomienia programu Eplan Experience w listopadzie 2014 są dwa obszary Fields of Action o nazwach Codes & Standards i Design Methods. “Jednym z najważniejszych priorytetów dla klientów jest zaimplementowanie nowego standardu IEC 81346 w ich środowiskach inżynieryjnych,” wyjaśnia Michels. “Standard IEC 81346 określa podstawy strukturyzacji produktów, maszyn i zakładów – zapewniając pokrycie tak wielu dyscyplin, jak to tylko możliwe i wprowadzając spójną terminologię. Dlatego też organizujemy praktyczne szkolenia z zakresu Codes & Standards i Design Methods pomagając firmom na płynne zapewnienie kompatybilności z IEC 81346.”

  “Eplan Experience pomoże naszym klientom sprostać w wielu wyzwaniach z zakresu inżynierii sterowania, stale napotykanych na obecnym, szybko zmieniającym się rynku przemysłowym, takich jak rosnący stopień skomplikowania systemów, obróbka coraz większej ilości danych czy konieczność obsługi nowych standardów łączności,” powiedział Thomas Michels, kierownik działu zarządzania produktem

   

  EPLAN Software & Service opracowuje rozwiązania inżynieryjne, które przyspieszają procesy tworzenia produktów. Interdyscyplinarne systemy eksperckie zapewniają maksymalną produktywność i integrację danych. Firma opracowuje dopasowane do potrzeb klientów koncepcje PDM (product data management) i PLM (product lifecycle management) oraz zapewnia kompleksowe usługi, takie jak: doradztwo, szkolenia i indywidualizację rozwiązań. Czynniki, które przesądziły o sukcesie firmy to innowacyjna strategia rozwoju, praktyczne podejście do inżynierii oraz obecność na międzynarodowym rynku. EPLAN jest częścią Rittal International, a tym samym Friedhelm LohGroup zatrudniającej ponad 11 500 pracowników na całym świecie, która wygenerowała w 2011 r. przychody w wysokości 2,2 mld euro. EPLAN jest synonimem ciągłości i bezpieczeństwa inwestycji. Obecność firmy w 50 krajach zapewnia wsparcie dla 40 000 klientów i 100 000 instalacji na świecie. Skuteczna inżynieria – to korporacyjne motto podkreślające wagę optymalnego doboru skutecznych procesów inżynieryjnych wspierających firmy w dążeniu do sukcesu.

  www.eplan.pl