W pełni zintegrowane pirometry na podczerwień ze skupieniem światła LED i szerokim zakresem pomiaru

Firma AMETEK Land (www.spotthermometer.com) wprowadziła do swojej oferty nową serię w pełni zintegrowanych pirometrów na podczerwień zapewniających wysoką dokładność, elastyczność i prostotę stosowania. Linia produktów SPOT wykorzystuje opatentowaną, pulsującą, zieloną diodę LED w celu potwierdzenia wielkości i koncentracji plamki, eliminując kwestie bezpieczeństwa występujące w przypadku obserwacji laserowej.

Dostępnych jest osiem modeli o rozpiętości temperatury od 250 do 1800°C/ od 484 do 3272°F z długością fali w zakresie od 1,0 do 1,6 µm. Dzięki wyborze zakresu pomiaru i długości fali są one odpowiednie dla licznych zastosowań, między innymi w produkcji żelaza i stali, obróbce metali, obróbce cieplnej i produkcji cementu i wapna.

Zakres zastosowań obejmuje następujące obszary:  Produkcja żelaza i stali  • Walcownie  • Produkcja wyrobów ogniotrwałych ze szkła  • Obróbka metali • Obróbka cieplna  • Produkcja cementu i wapna  • Przemysł petrochemiczny  • Tworzywa sztuczne  • Badania laboratoryjne

Pirometry SPOT łączą Ethernet, Modbus TCP, wejścia i wyjścia analogowe i styki alarmowe w jednym urządzeniu; bez konieczności oddzielnego procesora. Ustawienia konfiguracji i odczyty są dostępne na wyświetlaczu tylnym, zdalnie przez przeglądarkę internetową lub poprzez zastrzeżone oprogramowanie SPOTViewer. Są zaprojektowane dla celów prostej instalacji i mogą być stosowane zamiennie ze starszymi pirometrami typu spot.

Wersje ze światłowodami pozwalają na montaż głowicy optycznej w niesprzyjających warunkach środowiskowych, przy lokalizacji detektora i obudowy układu elektronicznego oddalonych o kilka metrów. Pozwala to na oglądanie obiektów docelowych w miejscach niedostępnych lub w obszarach z wysokim wskaźnikiem RFI (zakłóceń radiowych) lub w temperaturach otoczenia gdzie chłodzenie wodą nie jest możliwe.

Oprogramowanie SPOTViewer pozwala użytkownikom na konfigurację, wyświetlanie i dane z dziennika dla maksymalnie 254 różnych lokalizacji pirometru.  Oprogramowanie umożliwia skuteczne stosowanie pirometrów w mniejszych operacjach, gdzie brak jest tradycyjnych systemów kontroli procesów.

Firma AMETEK Land projektuje i produkuje urządzenia do przemysłowego pomiaru temperatury na podczerwień, pomiaru wydajności spalania i emisji zanieczyszczeń środowiska. Firma należy do spółki AMETEK, Inc. wiodącego światowego producenta urządzeń elektronicznych i przyrządów elektromechanicznych o rocznej sprzedaży sięgającej 4.2 mld dolarów.