Erg inwestuje w maszyny

    Do końca czerwca spółka zamierza uruchomić kolejny, nowoczesny ciąg technologiczny. Warta ponad 2 miliony złotych inwestycja pozwoli spółce na zwiększenie produkcji specjalistycznych opakowań foliowych. Przerób wzrośnie o kilkadziesiąt ton miesięcznie.

    – To jest wymóg czasu i konsekwencja rosnących zamówień – podkreśla Dariusz Purgał, prezes zarządu spółki Erg SA. – Nie możemy i nie chcemy oddawać tych zleceń konkurencji tym bardziej, że ich zdecydowana większość to realna możliwość współpracy długoterminowej. Zarówno z firmami na naszym rynku, jak i za granicą – podsumowuje prezes Purgał.

    ERG jest producentem wyrobów z tworzyw sztucznych, do których należą między innymi folie polietylenowe i wyroby wtryskowe. Zgodnie z przyjętą na lata 2009-2011 strategią, spółka ERG z Dąbrowy Górniczej konsekwentnie rozszerza asortyment oferowanych wyrobów, a także inwestuje w nowe nisze rynkowe. Rozwój produktów, wprowadzanie nowych technologii, inwestycje w nowe instalacje i obszary rynku w ostatnich kilkunastu miesiącach przekładają się na coraz lepszą pozycję rynkową spółki.