Teamcenter Mobility

Siemens PLM Software zaprezentował nową aplikację do urządzeń mobilnych, Teamcenter Mobility, która – wykorzystując sieci bezprzewodowe WiFi lub sieci szerokopasmowe – umożliwia natychmiastowy dostęp do obszernej wiedzy o produkcie zarządzanej za pomocą systemu Teamcenter – rozwiązania do cyfrowego zarządzania cyklem życia produktu. Aplikacja ta, zainstalowana na przenośnym urządzeniu iPad, rozszerza zakres interakcji z danymi produktowymi oraz procesami workflow, zapewniając dostęp do tych informacji we właściwym czasie, miejscu i kontekście. Chodzi o to, aby nieustannie zwiększać szybkość i precyzję decyzji, które są podejmowane w trakcie cyklu życia produktu.

Teamcenter jest najpowszechniej używanym systemem klasy PLM w branży samochodowej i lotniczej, a także szeroko stosowanym rozwiązaniem w innych branżach, takich jak: produkty konsumpcyjne, przemysł stoczniowy czy nowoczesne technologie i elektronika. Przedsiębiorstwa działające we wszystkich tych branżach muszą korzystać z wartościowej wiedzy pracowników zatrudnionych w biurach oraz z kluczowych informacji zwrotnych, które pochodzą od poszczególnych konsultantów pracujących w mniej konwencjonalnych lokalizacjach.

Teamcenter Mobility zapewnia szybkie wyszukiwanie, przeglądanie i interakcję

z danymi o produkcie czy poszczególnymi procesami workflow w miejscu, w którym można skorzystać z urządzenia mobilnego. Pozwala to decydentom niezwłocznie podejmować kluczowe decyzje w oparciu o najbardziej aktualne informacje i jednocześnie umożliwia współpracownikom przedstawienie swojego punktu widzenia w czasie rzeczywistym.

W rezultacie firmy mogą sprawnie reagować na zmiany, które bardzo szybko

zachodzą w obszarach związanych z cyklem życia produktu, takich jak: projektowanie, symulacje, wytwarzanie i obsługa.

Pierwsze wdrożenie zrealizowano w oparciu o urządzania iPad, a dodatkowe platformy i funkcje zostaną zaprezentowane w późniejszym terminie.

www.siemens.com/plm