Erg rozwija zaplecze produkcyjne i optymalizuje koszty logistyczne

    W Dąbrowie Górniczej uruchomione zostały dwa nowoczesne ciągi technologiczne, które pozwolą na zwiększenie produkcji w macierzystym zakładzie spółki  ERG S.A. o 30%. W konsekwencji spółka obniży koszt wytwarzania większości  najpopularniejszych wyrobów.

    Rozbudowa to wymóg chwili i konieczność wynikająca z rosnącej liczby zamówień – podkreśla Marcin Agacki, prezes zarządu spółki. Głównymi produktami spółki pozostaną nadal znajdujące wszechstronne zastosowania folie wielowarstwowe. W pierwszym kwartale 2012 ERG SA sprzedał 22% wyrobów foliowych więcej niż rok wcześniej. W pierwszym półroczu najlepiej sprzedawały się folie wielowarstwowe. – Liczymy, że w przyszłości utrzymamy na podobnym poziomie wolumen sprzedaży wyrobów foliowych. To jednak nie wszystko. Od dwóch lat zwiększamy produkcje zaawansowanych, specjalistycznych folii do grupy atrakcyjnych odbiorców z kilku gałęzi przemysłu. Zwiększenie mocy produkcyjnych o nowe maszyny, pozwoli nam mocniej skupić się  na rozwoju nowych produktów – dodaje prezes.

    Inwestycje w rozwój zaplecza produkcyjnego powodują w konsekwencji konieczność rozwoju infrastruktury logistycznej. – W celu zapewnienia odpowiedniej ilości miejsca składowego na surowce oraz wyroby gotowe będziemy zmieniać systematycznie przeznaczenie różnych będących w naszym posiadaniu budynków i placów. Zmiany spowodują też optymalizację i obniżenie kosztów logistyki na terenie zakładu.  Możliwe, że zdecydujemy się na budowę nowego magazynu od podstaw. Mamy już na ten cel wyznaczoną odpowiednią powierzchnię – wyjaśnia Piotr Szewczyk, członek  zarządu spółki ERG SA.

    Grupa Kapitałowa ERG jest producentem wyrobów z tworzyw sztucznych: folii polietylenowych, wyrobów wtryskowych oraz ekologicznych opakowań z tworzyw biodegradowalnych i kompostowanych. Poza wzrostem przychodów ze sprzedaży ERG SA zwiększyła także sprzedaż w ujęciu ilościowym w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, szczególnie w obszarze wyrobów foliowych.