Eurostat: w Polsce produkcja przemysłowa rośnie

    Fot Pixabay

    Unijny urząd statystyczny ogłosił wyniki produkcji przemysłowej we Wspólnocie. Wyraźnie widać, że polski przemysł przyspiesza.

    Wedle najnowszych danych Eurostatu, w okresie październik – listopad 2015, wskaźnik produkcji przemysłowej spadł we wszystkich krajach UE średnio o 0,6%, a w samej strefie euro nawet o 0,7% roku. Zdaniem ekspertów Eurostatu, za spowolnienie w Europie odpowiadać ma przede wszystkim zmniejszenie produkcji energii. Tymczasem Polska w tym samym okresie odnotowała wzrost produkcji przemysłowej o 0,7%.

    Porównując dane za listopad z 2015 roku z tymi z 2014 roku, Polska cieszyła się przyspieszeniem wzrostu produkcji przemysłowej do poziomu 5,5%, odrabiając niewielkie spowolnienie trwające od lata. Dla porównania, cała Unia zarejestrowała wzrost na poziomie 1,4% r/r., za którym stała m.in. rozkręcona produkcja półproduktów.

    Źródło: PAIiIZ