EXPOPOWER 2007

    22–24 maja 2007 r. odbyła się w Poznaniu pierwsza edycja Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2007. Ponad 120 wystawców z Polski, Chin, Czech, Francji, Holandii, Izraela, Korei Południowej, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych zaprezentowało swoje rozwiązania.

    Targi EXPOPOWER – nowa inicjatywa Międzynarodowych Targów Poznańskich – są wynikiem rozmów i bliskiej współpracy z partnerami z sektora energetycznego. W skład Rady Programowej targów weszli przedstawiciele najważniejszych w branży firm i instytucji. Patronat nad targami EXPOPOWER objęły: Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Polska Izba Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Honorowy patronat sprawowało Ministerstwo Gospodarki.

    Wystawcy zaprezentowali kilkadziesiąt nowych rozwiązań wprowadzanych na polski rynek, ich stoiska zostały specjalnie oznakowane.

    Podczas targów odbyły się konferencje: „Unia Europejska a energetyczne wyzwania przyszłości” zorganizowana przez Europejską Unię Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej (UNICORN), we współpracy z Unią Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SME UNION) przy Parlamencie Europejskim, Stowarzyszeniem Polska Klasa Średnia oraz MTP; „Rynek energii – oczekiwania i szanse” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie; „Kogeneracja i współspalanie – kierunki rozwoju energetyki” przygotowana przez Abrys i MTP; „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia – Ochrona przeciwprzepięciowa sieci energetycznych za pomocą ograniczników przepięć” zorganizowana przez firmę Apator SA z Oddziałem Poznańskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi oraz „INFOSYSTEM – Informatyka w energetyce”, której towarzyszyła wystawa prezentująca wyspecjalizowane produkty IT dla firm z sektora energetycznego. Następne targi EXPOPOWER odbędą się 13–15 maja 2008 r.

    www.expopower.pl