Fabryka roku 2006

  Podczas targów PROTECH’06 odbyło się uroczyste wręczenie nagrody Fabryki Roku 2006 przyznawanej przez czasopismo Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych. Tytuł ten otrzymała firma TRW Polska sp. z o.o. – produkująca samochodowe systemy bezpieczeństwa. Dyplom odebrał pan Krzysztof Szwedkowicz dyrektor zakładu pasów bezpieczeństwa i członek zarządu, podczas gali towarzyszącej Międzynarodowym Targom Produkcji i Technologii PROTECH’06.

  Konkurs Fabryka Roku zorganizowany był po raz pierwszy i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród firm produkcyjnych. Jest to jedyny w Polsce plebiscyt, w którym nagradzany jest zakład przemysłowy, który efektywnie zarządza dziełem utrzymania ruchu w celu zapewnienia najwyższej zdolności produkcyjnej. Konkurs ten, ma wieloletnią tradycję w Stanach Zjednoczonych, wszystkie większe zakłady produkcyjne biorą w nim udział, a jego zwycięzcy szczycą się otrzymaną nagrodą i postrzegani są jako godni zaufania partnerzy.

  Konkurs Fabryka Roku ma na celu:

  • Ukazanie udziału funkcji utrzymania ruchu w całościowej rentowności i wydajności zakładu.
  • Wyłonienie zakładów, które osiągnęły najwyższy poziom doskonałości operacyjnej.
  • Określenie najlepszych praktyk w zarządzaniu utrzymaniem ruchu.
  • Określenie wymiernych poziomów doskonałości w zakładach pracy zajmujących się wytwarzaniem i przetwórstwem oraz funkcji utrzymania ruchu.

  Szczegółowy opis zwycięskiej fabryki zamieszczony będzie w lutowym wydaniu miesięcznika Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych.

  Serdecznie gratulujemy firmie TRW i zapraszamy wszystkie firmy produkcyjne do uczestnictwa w tegorocznym konkursie Fabryka Roku 2007.

  Redakcja