ITM Polska – Targi Technologii Jutra

  W dniach 19 – 22 czerwca 2006 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędą się Targi Innowacje-Technologie- -Maszyny. Misją tych targów jest promocja najnowszych rozwiązań i transfer wyników badań naukowych do gospodarki. Wystawcy ITM Polska stanowią elitarną grupę budującą przemysł nowej generacji. Swoją ofertę przedstawi ponad 1000 firm z kilkudziesięciu krajów, w ramach 6 specjalistycznych salonów tematycznych:

  •   ENERGIA – Salon Energetyki i Gazownictwa,
  •   MACH-TOOL – Salon Obrabiarek i Narzędzi,
  •   METALFORUM – Salon Metalurgii, Hutnictwa i Odlewnictwa,
  •   SURFEX – Salon Technologii Obróbki Powierzchni,
  •   LTS TRANSPORTA – Salon Logistyki, Transportu i Spedycji,
  •   Nauka dla Gospodarki.

  Zorganizowanych zostanie szereg wydarzeń dla profesjonalnej publiczności: specjalistycznych konferencji, warsztatów i prezentacji. Największą atrakcją będą jednak eksponowane na stoiskach nowości. Wśród wystawców Targów Technologii Jutra obecni będą liderzy rynku poszczególnych branż.

  Podczas targów ITM-Polska rozstrzygnięty zostanie konkurs o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich. Spośród wyrobów zgłoszonych do konkursu i prezentowanych podczas targów, medalami uhonorowane zostaną najlepsze produkty charakteryzujące się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i prezentujące najwyższy poziom jakości.

  W konkursie ACANTHUS AUREUS Międzynarodowe Targi Poznańskie nagrodzą najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firmy stoiska. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych rozwiązań architektonicznych i grafi cznych, sprzyjających bezpośredniej komunikacji z rynkiem i pozytywnemu postrzeganiu wizerunku firmy. Nagrody otrzymują wystawcy (medale), projektanci (dyplomy) i wykonawcy (certyfi katy za realizację).

    www.technologie.mtp.pl

  Zapraszamy do odwiedzenia

  stoiska wydawnictwa TMI

  paw. 3A stoisko 72

    


  Nowy Punkt Serwisu KSB w Kędzierzynie-Koźlu

  W maju 2006 firma KSB Pompy i Armatura sp. z o.o. otworzyła nowe centrum serwisowe w Kędzierzynie-Koźlu, przeznaczone do obsługi klientów z regionu południowego. Nowe centrum oferujące pełny zakres usług dotyczących pomp i silników uzupełnia ofertę centrum serwisowego w centrali firmy w Warszawie.

  Specjaliści są w stanie wykryć uszkodzenia mechaniczne lub elektrotechniczne nawet w bardzo wczesnym stadium. Zaawansowane techniki pomiarowe umożliwiają przeprowadzenie pełnego zakresu prac kontrolnych. Prace serwisowe są wykonywane w sposób zgodny z zasadami obowiązującymi w branży – począwszy od konserwacji i oględzin na miejscu aż do przywrócenia urządzeniu sprawności. Firma wykonuje także przezwojenie w firmowym centrum serwisowym, może również uruchomić urządzenie. Powierzone agregaty, które poddano kompletnemu przeglądowi, są zwracane klientom w stanie gotowym do dalszego użytku.

  Dzięki innowacyjnemu systemowi kontrolno-diagnostycznemu PumpExpert firma dysponuje aplikacją internetową umożliwiającą realizację prac kontrolnych w trybie online. W ramach tego systemu wszystkie zakłócenia pracy urządzeń są natychmiast wykrywane i przekazywane odpowiednim służbom zakładowym

  lub serwisowym.

  www.ksb.pl


  Plan inwestycyjny firmy Sharp

  Koncern Sharp prowadzi z polskim rządem negocjacje w sprawie budowy fabryki modułów ciekłokrystalicznych w Łysomicach koło Torunia. Powstanie tam fabryka modułów ciekłokrystalicznych do telewizorów LCD, produkowanych w fabrykach Sharp Electrónica España SA w Hiszpanii oraz Loewe Opta GmbH w Niemczech. Produkcja w Łysomicach rozpocznie się w styczniu 2007 roku. Początkowa wartość inwestycji wyniesie około 44 miliony euro. W pierwszej fazie w fabryce w Łysomicach zatrudnienie znajdzie ok. 800 osób.

  www.sharp.pl


  Pozwolenie dla Colgate – Palmolive

  Firma Colgate – Palmolive kupiła w Świdnicy działkę o powierzchni 22,21 ha, otrzymała też zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK. Colgate – Palmolive Manufacturing (Poland) jest już czwartą firmą w podstrefie Świdnica. W wybudowanym przez nią zakładzie produkowane będą preparaty do higieny zębów i jamy ustnej. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 40 mln euro i zatrudnienie co najmniej 430 pracowników. Firma

  planuje rozpocząć działalność gospodarczą do końca 2007 r.

  Pod koniec stycznia 2005 roku wartość inwestycji w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK przekroczyła w sumie 4 585,6 mln zł, a w całej strefie pracowało 18 788 pracowników.

  www.colgate.pl