FAMUR: kolejny kompletny system wydobywczy dla Kompanii Węglowej

    FAMUR – producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – zawarł w okresie od 6 czerwca do 12 września 2013 roku szereg umów jednostkowych z Kompanią Węglową na łączną kwotę ponad 71,4 mln zł. Największa z nich, o wartości 47,3 mln zł, dotyczy dostawy drugiego w tym roku kompletnego systemu wydobywczego z gwarancją wydobycia do Kompanii Węglowej. Docelowo kompleks ma pracować w kopalni „Bolesław Śmiały”. O podpisaniu kontraktu na dostarczenie pierwszego z kompleksów do KW – na oddział KWK „Knurów-Szczygłowice” – producent poinformował w czerwcu br.

    Największy kontrakt z szeregu umów podpisanych pomiędzy 6 czerwca a 12 września 2013 roku, został zawarty przez konsorcjum firm FAMUR SA (lider) i Nordea Finance Polska SA (członek konsorcjum). Będzie on realizowany w formie leasingu finansowego wraz z dostawą maszyn, przeznaczonych do pracy w ścianach o wysokości od 1,2 do 1,8 metra. W skład kompleksu wchodzą m.in: kombajn ścianowy KGE-710FM, 166 sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej FRS 10/22, przenośnik zgrzebłowy ścianowy FFC-8 i przenośnik zgrzebłowy podścianowy PPZ-850.

    „Kontrakt na dostawę kolejnego w tym roku kompletnego systemu wydobywczego FAMUR do Kompanii Węglowej potwierdza, że w czasie ograniczania kosztów w polskim górnictwie, najbardziej korzystnym wyborem dla spółek węglowych są kompleksowe rozwiązania dostarczane przez jednego producenta. Pozwala to bowiem nie tylko usprawnić proces serwisowy i gwarancyjny oraz zredukować jego koszt, ale również oszczędzić czas związany z dostawą, montażem czy dostrajaniem poszczególnych maszyn i urządzeń w zakładzie. Ponadto w naszych autorskich konstrukcjach możemy zastosować wiele systemów i usprawnień, których montaż w kompleksie stworzonym z urządzeń różnych producentów jest bardzo skomplikowany. Dodatkowym atutem, przemawiającym za konstrukcjami FAMUR jest długotrwała efektywność kosztowa naszych produktów. Znacznie niższe wydatki związane z eksploatacją w długiej perspektywie czasowej potwierdzają, że wybór kompletnego systemu ścianowego to prawidłowy kierunek dla spółek węglowych. Dzięki przekształceniom Grupy dokonanym na przestrzeni ostatnich kilku lat, przemyślanym akwizycjom i konsekwentnym dążeniom do stworzenia z Famuru uniwersalnego dostawcy najbardziej zaawansowanych, kompletnych, a jednocześnie atrakcyjnych cenowo rozwiązań, udało nam się osiągnąć status krajowego lidera, zdolnego dostarczyć idealnie dopasowany do potrzeb, wydajny kompleks” – powiedział Ireneusz Tomecki, wiceprezes zarządu FAMUR SA.