Siemens: nowe rozwiązanie Industry Catalyst Series

    Siemens przedstawił nową serię rozwiązań dopasowanych do różnych branż prze-mysłu na swojej corocznej konferencji analityków oprogramowania PLM (PLM So-ftware Analyst Conference) w Bostonie.

    Rozwiązania Industry Catalyst Series™ obejmują pakiety będące połączeniem zbioru najlepszych praktyk postępowania, szablonów i oprogramowania ukierunkowanego na przyspieszenie wdrożenia PLM i dostosowanie systemu do specyficznych potrzeb branżowych. Ofertę opracowano, aby zwiększyć całkowity wskaźnik zwrotu inwestycji firmy w oprogramowanie PLM, a także przyspieszyć procesy ROI.

    Nowe propozycje umożliwiają również szybszą i łatwiejszą adaptację oraz czerpanie wymiernych korzyści z najnowszych technologii PLM. Pakiety Industry Catalyst Series mogą współpracować z jednym lub wieloma rozwiązaniami informatycznymi Siemens PLM, a także – zgodnie z otwartym mode-lem biznesowym firmy – z rozwiązaniami PLM innych producentów. Poszczególne pakiety Industry Catalyst Series zostaną przestawione w najbliższych miesiącach.

    www.plm.automation.siemens.com/pl_pl/