FAMUR: przychody po 4 kwartałach 2011 sięgnęły 922,6 mln zł

    FAMUR – producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – osiągnął narastająco po czterech kwartałach 2011 roku skonsolidowane przychody w wysokości 922,6 mln zł, czyli 39% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk operacyjny po 12 miesiącach 2011 wyniósł 154,2 mln zł i zwiększył się o 83%. Skonsolidowany wynik netto Famuru z działalności kontynuowanej, czyli bez uwzględniania działalności wydzielonych Spółek PGO i Zamet Industry, sięgnął 95,2 mln zł, co oznacza wzrost o 28% względem tego samego okresu 2010.

    W wynikach po czterech kwartałach widoczne są efekty podjętych w ostatnich miesiącach działań mających na celu umocnienie pozycji Famuru na rynku. Jesteśmy w pełni przygotowani na zwiększający się wolumen zamówień i dostosowywanie oferty do indywidualnych potrzeb kopalń. Potwierdza to szereg umów, które w ostatnich miesiącach podpisaliśmy z czołowymi polskimi i zagranicznymi spółkami węglowymi. Naszym celem na kolejne miesiące jest wzrost eksportu – mówi Waldemar Łaski, prezes zarządu FAMUR.

    W IV kwartale 2011 skonsolidowane przychody FAMUR sięgnęły 307,3 mln zł.  Wynik operacyjny wyniósł 40,8 mln zł, a zysk netto 2 mln zł.