Fiat przejął Chryslera

  Fiat poinformował o zawarciu porozumienia z VEBA Trust1, na mocy którego Fiat North America LLC (FNA) przejmuje całość udziałów własnościowych VEBA Trust w Chrysler Group LLC stanowiących 41,4616% wartości Chrysler Group poza władztwem FNA. Finalizacja tej transakcji przewidziana jest najpóźniej do 20 stycznia br.

   

  W wyniku sprzedaży swoich udziałów w Chrysler Group, VEBA Trust otrzyma 3,65 mld USD.

  Równolegle z tą transakcją Chrysler Group i związek zawodowy UAW (United Automobile, Aerospace and Agricultural Workers of America) zawarły porozumienie (Memorandum of Understanding) o dodatkowej wypłacie 700 mln USD przez Chrysler Group na rzecz VEBA Trust, płatnej w czterech równych ratach, z których pierwsza zapłacona będzie w momencie zamknięcia transakcji głównej, a pozostałe raty – w kolejne trzy rocznice po pierwszej płatności.

  W zamian za takie świadczenia UAW podjął szereg zobowiązań dotyczących kontynuacji wsparcia dla reorganizacji produkcji w Chrysler Group oraz dalszej implementacji aliansu organizacyjnego Fiat-Chrysler, m.in. aktywnej współpracy w zakresie należytego wdrażania programów Fiat-Chrysler World Class Manufacturing (zarządzania produkcją wg najwyższych standardów światowych) we wszystkich zakładach produkcyjnych koncernu, w tym metod oceny skuteczności i wydajności, a także intensyfikacji współdziałania w zakresie długoterminowych planów rozwoju Grupy.

  – Czekałem na ten moment od czasu, gdy przypadł nam udział w rekonstrukcji Chryslera jeszcze w roku 2009, stwierdził John Elkann, przewodniczący rady nadzorczej Fiata – – Ogrom pracy, zaangażowania i osiągnięć, jakie wykazał Chrysler w ciągu ostatnich czterech i pół lat to coś bardzo wyjątkowego, stąd z wielką przyjemnością chciałbym oficjalnie powitać dosłownie wszystkich z Chryslera w naszym zintegrowanym świecie, świecie Fiata i Chryslera.

  Dyrektor generalny Fiata i szef Chryslera Sergio Marchionne uważa, że dla Fiata i Chryslera porozumienie z VEBA to historyuczna chwila: – Zunifikowana struktura własności pozwoli nam zrealizować wizję globalnego producenta samochodów o unikalnej kompozycji doświadczenia, wyobraźni i know-how, potężnej i zarazem otwartej organizacji zapewniającej swym pracownikom pełnię wyzwań zawodowych i osobistej satysfakcji.

  W ramach obecnego porozumienia FNA i VEBA Trust uzgodniły rezygnację z postępowania cywilnego przed sądem Delaware w sprawie interpretacji umowy opcji kupna, na mocy której Fiat poprzez FNA, ubiegał się o możliwość wykupu udziałów VEBA Trust w Chryslerze. Udziały te przejęte zostają obecnie przez FNA na mocy zawartego porozumienia z VEBA Trust. Biorąc pod uwagę założenia transakcji o zakupie udziałów VEBA Trust w Chrysler Group, Fiat nie przewiduje konieczności zwiększenia kapitału własnego poprzez dodatkową emisję akcji.

  źródło: Fiat