Poprawia się sytuacja europejskiego przemysłu

    Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w grudniu 2013 roku 52,7 pkt. wobec 51,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano końcowe wyliczenia.

    Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w grudniu 2013 roku 54,3 pkt. wobec 52,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano końcowe wyliczenia.

    Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.