Filtracyjny agregat hydrauliczny – FAH 300

Filtracyjny agregat hydrauliczny FAH-300 do bocznikowej filtracji olejów przekładniowych, hydraulicznych i turbinowych wyposażono w możliwość regulowania wydajnością pompy do 300 L/min. Urządzenie wyposażono także w układ grzania czynnika filtrowanego w celach poprawienia jakości procesu filtracji poprzez zmniejszenie oporów oleju co wpływa na żywotność urządzenia i stosowanych wkładów filtracyjnych.

W zależności od potrzeb możemy wykorzystywać świecowe wkłady filtracyjne o gradacji od 20 micro do nawet 2 micro. Urządzenie zaprojektowano w sposób pozwalający na wybieranie trybów jego pracy osobno poprzez dołączenie poszczególnych sekcji zaczynając od prostego przepompowania poprzez dołączenie układu grzania oraz układu filtracji. Każdy z trybów realizuje operator urządzenia poprzez odpowiednie wysterowanie zaworu. Dodatkowo w celu zabezpieczenia pracy urządzenia o tak dużej wydajności cieczy filtrowanej urządzenie wyposażono w szereg zabezpieczeń przed niekontrolowanym wyciekiem czy nieprawidłową nastawą sekwencji otwarcia zaworów. W chwili zadziałania któregoś z czujników zamontowanych na urządzeniu następuje jego odłączenie od źródła zasilania a tym samym zamknięcie elektrozaworów i nie dopuszczenie do katastrofy ekologicznej w postaci wycieku filtrowanego czynnika. Urządzenie posiada również moduł komunikacji z użytkownikiem poprzez sieć GSM. Pozwala to na kontrolę ciśnienia, temperatury filtrowanego czynnika w czasie rzeczywistym oraz na zdalną kontrolę i możliwości wyłączenia urządzenia poprzez sieć komórkową. W opcji wyposażenia urządzenia jest również możliwość zastosowania urządzenia i systemu monitorowania stanu zanieczyszczenia czynnika. Aktualna klasa czystości oleju zgodnie z normą ISO czy NAS wyświetlana jest na wyświetlaczu urządzenia a ponadto urządzenie może być zintegrowane z PC i PLC co daje możliwość zapisania trendu procesu filtracji. Urządzenie dzięki swojej mobilności może pracować w różnych miejscach a jego podłączenie i skonfigurowanie jest bardzo proste.
Zastosowany w urządzeniu układ pompowy z pompą śrubową jest stosunkowo odporny na zanieczyszczone medium. Dodatkowo chroniony jest on przed zbyt wysokim podciśnieniem ssania czynnika, jak również suchobiegiem czy przekroczeniem dopuszczanych wartości ciśnienia na tłoczeniu. Układ sterujący wyposażono w akumulator dzięki czemu pomimo braku zasilania urządzenie wysyła komunikat o przerwaniu procesu filtracji w chwili jego zaniku a jego ponowne załączenie jest możliwe dopiero po wpisaniu hasła.