Filtry dla filtrów

Problem: W oczyszczalniach ścieków konieczne jest stosowanie filtrów wielokrotnych w kolumnach do wymiany jonowej oraz filtrów piaskowych. W jaki sposób mogę zbudować filtry wielokrotne bez narażania na szwank mojego budżetu?

Rozwiązanie: 30-calowe wkłady filtrujące nie są kosztowne, a jednocześnie efektywne, lecz ich obudowa jest bardzo droga. Należy wykonać obudowę wykorzystując rurę PCV Schedule 80, jak pokazano na rysunku. Pozwala ona wykorzystać wkład filtrujący oraz zaoszczędzić wydatków.

Zgłaszający: Brian Kramer, inżynier obsługi obiektów, PCC Airfoils