Odpowietrzanie zbiornika z olejem

Problem: Olej powoli wylewa się z 20-litrowego zbiornika. Wykonanie otworu w górnej części pomaga, ale powoduje dostawanie się do środka zanieczyszczeń. Czy istnieje sposób na odpowietrzanie zbiornika i jednoczesne zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń?

Rozwiązanie: Należy wykonać narzędzie do instalacji oraz odpowietrznik ze zwykłej rurki z osprzętem, jak pokazano na rysunku. Teraz pojemnik może być odpowietrzany przy jednoczesnej eliminacji zanieczyszczeń.

Zgłaszający: Pete Marquardt, West Point, Wirginia