Firmy planują zatrudniać. Głównie specjalistów

    Na początku 2014 roku 63 proc. badanych firm planuje zatrudniać specjalistów – wynika z cyklicznego badania dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów Antal Global Snapshot.

    „Do branż, które przewyższają średnią dla Polski pod kątem dynamiki rekrutacji, a jednocześnie charakteryzują się najniższym odsetkiem pracodawców zwalniających należy branża SSC/BPO, Księgowość i Firmy Consultingowe, Kancelarie prawne, IT-oprogramowanie oraz dołączająca do czołówki po raz pierwszy od kilku sezonów branża Motoryzacja i Lotnictwo” – napisano w raporcie.

    Z badania wynika, że na znaczne rotacje wskazują dane dla branż: bankowość, ubezpieczenia, a także IT-sprzęt oraz Telekomunikacja. Według Antal w tych branżach pracodawcy często deklarowali plany zarówno rekrutacji, jak i zwolnień.

    Antal podaje, że branże, w których odnotowano dużą stabilność dynamiki zatrudniania – czyli niższy niż średnia dla Polski odsetek pracodawców planujących rekrutacje w I kwartale 2014 przy jednocześnie bardzo niskim odsetku pracodawców zwalniających, to: Zdrowie, Farmacja, Transport Spedycja i Logistyka, Nieruchomości, Produkcja Przemysłowa oraz Energetyka.

    „Nieco w tyle z planami rekrutacji pozostają pracodawcy z branż: FMCG, Handel Detaliczny, Budownictwo oraz Elektronika. Należy jednak zauważyć, że mimo to, tendencji w tych branżach nie można określić jako złe. Ponad 40 proc. pracodawców rekrutujących daje podstawy sądzić, że już w przyszłym kwartale specjaliści i menedżerowie będą mogli liczyć na poprawę sytuacji” – napisano w raporcie.