Firmy produkcyjne stawiają na rozwój BMP

  Firma Capgemini, jeden z największych na świecie dostawców usług konsultingowych, outsourcingowych oraz rozwiązań IT, opublikowała nowe badanie dotyczące możliwości osiągania kolejnych stopni dojrzałości w zarządzaniu procesami biznesowymi w firmach z sektora produkcyjnego – „Business Process Management in Manufacturing: From Process to Value”.

  Wiele firm produkcyjnych w dobie spowolnienia gospodarczego szuka możliwości rozwoju przy zachowaniu pełnej kontroli nad kosztami. Jednak lata globalizacji, rozwoju organicznego oraz fuzji i przejęć doprowadziły do braku przejrzystości i elastyczności procesów zachodzących w dużych firmach. Dlatego poprawa efektywności procesów w takim środowisku jest dużym wyzwaniem. Business Process Management (BPM) odpowiada na takie wyzwania. BPM ma na celu poprawę i optymalizację procesów biznesowych w organizacji wspieranej przez narzędzia automatyzujące przebiegi procesowe (BPMT), co może pomóc w zmniejszeniu ich kosztów i zwiększaniu wartości, jak również w polepszeniu szybkości reakcji na zmiany rynkowe.

  Chociaż firmy z sektora produkcyjnego już jakiś czas temu zainteresowały się inicjatywami BPM, to dopiero teraz technologie informatyczne osiągnęły taki rozwój, że możliwa jest poprzez nie poprawa efektywności kosztowej, przyspieszenie innowacji oraz prędkości reakcji na zmiany rynkowe.

  Na podstawie zbadania praktyki BPM w wiodących firmach produkcyjnych można określić istnienie następujących trendów:

  – firmy produkcyjne inwestują w BPMT w celu dalszej optymalizacji złożonych procesów biznesowych, także do zarządzania procesami, które jeszcze nie są zautomatyzowane,

  – aplikacje BPM dla firm produkcyjnych powstają do wspierania procesów związanych z innowacjami oraz cyklem życia produktów (ILM, skracanie czasu wprowadzenia nowego produktu na rynek); budowania relacji z klientami (CRM oraz obsługa wielu kanałów kontaktu z klientem); zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM, zarządzanie zmiennością w łańcuchu dostaw). Ponadto w funkcjach wsparcia takich jak zarządzanie oraz finanse, które przez wdrożenia mogą być bardziej skuteczne i zoptymalizowane pod względem kosztów,

  – występują 3 poziomy rozwoju inicjatyw BPM: zmiany w obrębie jednego procesu, wsparcie starszych lub istniejących aplikacji i transformacja całego przedsiębiorstwa. Najwięcej aktualnych wdrożeń BPMT jest na poziomie dyskretnego wsparcia konkretnego procesu.

  Badanie ujawniło szereg korzyści jakie firmy produkcyjne mogą uzyskać z wdrożenia BPM:

  – skrócenie procesu zakupu (zatwierdzanie zamówień, potwierdzanie odbioru towaru),

  – zarządzanie dokumentami związanymi z funkcją marketingu co przekłada się na skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek,

  – zwiększenie kontroli operacyjnej nad procesem sprzedaży,

  – poprawa jakości i optymalizacja kosztów obsługi klienta w procesie zarządzania gwarancjami.

  Komentarz Joanny Jurkojć, eksperta Business Process Management Capgemini Polska

  Polska praktyka rozwijania BPM jest zgodna z międzynarodowymi doświadczeniami. Również w Polsce większość rozwiązań dotyczy wspierania lub optymalizacji poszczególnych, wyodrębnionych procesów wsparcia (np. opisu faktury zakupowej). Istnieją też rozwiązania wspierające konkretnego obszary działania (np. wszystkie działania księgowego centrum usług wspólnych). Nieliczne, ale zdarzają się całościowe podejścia do zarządzania procesami, gdzie w wyniku kolejno realizowanych projektów wszystkie najważniejsze procesy w przedsiębiorstwie są objęte rozwiązaniami klasy BPM.

  Niezależnie od aktualnego stopnia rozwoju inicjatyw BPM Capgemini może pomóc w identyfikacji i optymalizacji procesów, również poprzez wdrożenie odpowiedniego oprogramowania. Koncentrujemy się na pięciu kluczowych obszarach w celu zmniejszania kosztów i przygotowania producentów poprzez harmonizowanie procesów, aby byli bardziej innowacyjni i szybciej reagowali na zmiany rynkowe.

  – zarządzanie wartością i wydajnością, poprzez określenie celów oraz ciągłe ocenianie i sterowanie postępami prac,

  – przyspieszenie analiz biznesowych w celu optymalizacji BPM poprzez utrzymywane i rozwijane globalnie modele procesów dla producentów (Global Process Model for manufacturing)

  – podniesienie technologii BPM pop,rzez maksymalne wykorzystanie wybranych technologii BPM, dostępnych na nich zasad biznesowych oraz innych narzędzi i platform,

  – rozwój procesów zgodny z wymaganiami organizacji w celu osadzenia proponowanych zmian procesowych w organizacji i zmniejszenie oporu przed zmianą istniejącą naturalnie wśród pracowników,

  – Całościowe zarządzanie BPM, aby utrzymać doskonałość procesów i umożliwić ich zmienianie zgodne z potrzebami organizacji lub rynku.

  www.pl.capgemini.com