Firmy zatrudniające inżynierów są w słabszej kondycji

  Aż 67% inżynierów przyznało, że kondycja w ich firmie znacznie się pogorszyła – jak wynika z sondażu przeprowadzonego i opracowanego przez Bank Danych o Inżynierach.

  Następstwem złej sytuacji gospodarczej jest pogorszenie się kondycji wielu firm w niemal każdej branży. Również specjaliści z branży technicznej odczuli skutki kryzysu. Wielu pracodawców było zmuszonych do redukcji wynagrodzeń swoich pracowników, co przyczyniło się do  zwiększonej aktywności inżynierów w poszukiwaniu nowych oferty pracy. Ponadto, niektórzy pracodawcy ograniczyli budżety szkoleniowe oraz dodatki pozapłacowe. – Kolejną kwestią jest fakt „uszczuplania” budżetu firm również w kontekście inwestycji wewnętrznych, takich jak choćby zakup nowego sprzętu, dostępu do nowych technologii, co również wpłynęło na pogorszenie komfortu pracy inżynierów – zauważa Monika Budzyńska, Konsultant z Banku Danych o Inżynierach.

  Zwolnienia grupowe, które objęły również inżynierów wielu specjalności, bez wątpienia miały także wpływ na poczucie bezpieczeństwa i stabilności pracowników, których etaty nie zostały zredukowane. Z uwagi na fakt maksymalnego zoptymalizowania czasu pracy, osobom, które zostały w szeregach firmy, przybyło nowych obowiązków. Konsekwencją tego jest odczuwalne

  zniechęcenie, brak motywacji oraz niepewność co do dalszych losów firmy.

  Badanie pokazuje również, że ponad 25% badanych inżynierów nie odczuwa konsekwencji kryzysu w swoich obecnych firmach, a część z nich – 6,3% nawet twierdzi, że kondycja ich firmy polepszyła się. – Wśród tych badanych znajdą się inżynierowie wąskich specjalności np. z obszaru IT, budownictwa mostowego, drogowego czy kolejowego. Ci specjaliści z pewnością nie narzekają na brak ofert pracy – komentuje Ewa Gumbarewicz, Konsultant z Banku Danych o Inżynierach.

  Wśród głosujących inżynierów tylko 7,2 % przyznało, że w następstwie kryzysu ich firma została zlikwidowana.

  Czy w dobie obecnej sytuacji gospodarczej, kondycja Twojej firmy zmieniła się?

  – tak, pogorszyła się – 67,4%

  – nic się nie zmieniło – 19,1%

  – została zlikwidowana – 7,2%

  – tak, polepszyła się – 6,3%

  Wyniki sondażu przygotowanego przez BDI. Sondaż publikowany był na stronie Banku Danych o Inżynierach w dniach 12.05.2009 do 15.06 2009 r. W badaniu udział wzięło 948  inżynierów. www.bdi.com.pl