Moduł M2M-710D do zdalnej kontroli nad urządzeniami w odległej lokalizacji

    Oferta JM elektronik została rozszerzona o najnowszy produkt firmy ICP DAS służący do zdalnego nadzoru i kontroli nad odległymi  urządzeniami z wykorzystaniem sieci Ethernet. Moduł M2M-710D sprawia, że operator  może zdalnie sprawować nadzór  nad maszynami i urządzeniami sterowanymi lokalnie poprzez sterowniki PLC lub kontrolery PAC wykorzystując do tego technologie internetowe/ethernetowe. Użycie tego modułu pozwala nie tylko na oszczędności związane z kosztami podróży i dojazdu osób związanych z utrzymaniem ruchu, ale co ważniejsze pozwala na szybsze reagowanie na pojawiające się awarie oraz podjecie wcześniejszych działań prewencyjnych.

    Urządzenie wykorzystuje technologię łączenia w pary (pair connection), oznacza, że użytkownik może operować odległym portem COM poprzez internet tak, jakby było on lokalnym portem COM. Wykorzystując technologię klient/serwer protokołu TCP/IP urządzenie pozwala na transmisję danych z wykorzystaniem RS232/485  miedzy urządzeniami lokalnymi i zdalnymi poprzez Ethernet tworząc niejako pomost do ich przesyłu. Urządzenie posiada wbudowany serwer WWW umożliwiający kontrolę, nadzór oraz sterowanie modułem M2M-710D za pomocą tradycyjnej przeglądarki internetowej.

    Moduł ICP DAS M2M-710D oparty jest na procesorze 80186, 80 MHz oraz posiada 512 KB pamięci SRAM i 512KB pamięci Flash. Ponadto użytkownik ma do dyspozycji następujące interfejsy: 1x RS232, 1xRS485 oraz 1xEthernet. Urządzenie przystosowane jest do zasilania napięciem z zakresu  10 ~ 30 VDC, pracy w temperaturach  -25 ~ +75 °C  oraz montażu na naściennego lub na szynie DIN.

    www.ieiworld.pl