FLSmidth – Łatwa integracja zdalnego systemu monitoringu

FLSmidth opracował zaawansowane systemy kontroli zanieczyszczeń, spełniające rygorystyczne normy przemysłowe. Wydajne usuwanie cząstek jest kontrolowane w czasie rzeczywistym przez skomplikowany mikroprocesor zarządzający wysokim napięciem. Firma FLSmidth zdecydowała się na integrację systemu komunikacyjnego HMS, informującego użytkowników o stanie wyposażenia kontrolującego zanieczyszczenia powietrza. Firma wybrała rozwiązanie HMS Industrial Networks ze względu na łatwość jego implementacji.

 

Odpylacz elektrostatyczny (elektrofiltr) to urządzenie usuwające cząstki stałe ze strumienia gazu, wykorzystujące w tym celu indukowany ładunek elektrostatyczny. Cząstki zanieczyszczeń zbierane są na elektrodach płytowych. Automatyczny system strząsania płyt i lej zsypowy pozwalają na usuwanie zanieczyszczeń na bieżąco, co teoretycznie zapewnia wieloletnie działanie elektrofiltra.

W przemyśle stalowym, gdzie są wdrażane rozwiązania HMS, system kontroli zanieczyszczeń musi usuwać różnorodne zanieczyszczenia. Ze względu na to, że odpylacze elektrostatyczne usuwają drobne, suche cząstki, często o właściwościach ściernych lub żrących, są najczęściej wybieranym rozwiązaniem w tej branży. Efektywność elektrofiltrów obniżają dwa zjawiska: po pierwsze zwarcia zachodzące między płytami – wtedy nie zachodzi proces odpylania; po drugie efekt wyładowania wstecznego, gdy jony dodatnie wytworzone w warstwie pyłu powracają do oczyszczanego gazu.

Opracowany przez FLSmidth odpylacz elektrostatyczny jest rozwiązaniem bardzo zaawansowanym technicznie. Wykorzystuje impulsowy system zasilania COROMAXTM, należący do najbardziej zaawansowanych tego typu systemów na rynku. COROMAXTM różni się od tradycyjnych systemów zasilania prądu stałego, oferując unikatową kontrolę nad cząstkami, które w trakcie 75 mikrosekundowych impulsów są ładowane napięciem rzędu 140 kV (średnie używane napięcie wynosi 40 kV). Dzięki bardzo krótkim impulsom elektrycznym ograniczone zostały zwarcia między płytami i zjawisko wyładowania wstecznego.

Skomplikowany, firmowy procesor steruje wysokim napięciem tak, by szybko reagować na zmiany procesowe lub zakłócenie warunków pracy. Ten specyficzny system szybkiego reagowania gwarantuje, że emisja zanieczyszczeń będzie niska nawet w wymagających warunkach procesowych – jej poziom wynosi mniej niż 5mg/Nm³.

Dzięki systemowi zasilania impulsowego można poprawić wydajność funkcjonujących już elektrofiltrów, a także zmniejszyć zużycie energii. Nie wiąże się to ze zwiększeniem wymiarów urządzeń – nowe elektrofiltry są mniejsze od tradycyjnie zasilanych.