Forum Napędowe Rockwell Automation

    W siedzibie Katowickiego oddziału Rockwell Automation odbyło się Forum Napędowe wypełnione licznymi prezentacjami multimedialnymi, seminariami i pokazami sprzętu. Na zakończenie, podczas panelu dyskusyjnego, m.in. eksperci, przedstawiciele firm partnerskich i użytkownicy wymieniali doświadczenia i opinie.

    Głównym celem zorganizowania Forum Napędowego było przedstawienie kilkunastu napędów, w tym falownika średniego napięcia serii PowerFlex 7000. Zaprezentowano szeroko zagadnienia bezpieczeństwa, integracji z sieciami komunikacyjnymi, a także oddziaływania przemienników na sieć zasilającą.

    Forum Napędowe zgromadziło wielu przedstawicieli firm, producentów maszyn, integratorów systemów, a także użytkowników końcowych. Sukcesem Drives Forum z całą pewnością było zebranie wszystkich zainteresowanych, bądź bezpośrednio powiązanych zawodowo z branżą napędową w jednym miejscu i stworzenie możliwości swobodnej dyskusji – powiedział Robert Dudzik, Branch Manager Rockwell Automation Poland. Uczestnicy spotkania pogłębili wiedzę na tematy związane ze sprzętem, rozwiązaniami technicznymi i aplikacyjnymi. Wszyscy mieli możliwość samodzielnego przetestowania poszczególnych urządzeń poprzez uczestnictwo w rozwiązywaniu kilku przygotowanych wcześniej zadań testowych.

    Podczas spotkania wskazano również korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania przemienników częstotliwości, serwonapędów i soft-startów. Pokazano m.in. przykłady zrealizowanych na terenie Polski aplikacji przemienników częstotliwości średniego napięcia. Omówiono aspekty techniczno-ekonomiczne takich inwestycji.

    www.rockwellautomation.pl