Foster Wheeler z kontraktem w Elektrowni Jaworzno III

    Foster Wheeler Energia Polska pozyskał kontrakt na wykonanie prac modernizacyjnych w Elektrowni Jaworzno III (Tauron).

    Zadanie obejmuje modernizację przegrzewaczy pary trzeciego i czwartego stopnia kotła fluidalnego CFB-260, którego producentem jest Foster Wheeler. Wartość kontraktu opiewa na 10,5 mln zł netto.