GANTER: Nowe dźwignie i śruby z krzywką mimośrodową

Firma Ganter wzbogaciła ofertę mocowania elementów obrabianych o dwa nowe produkty z krzywką mimośrodową – śruby GN 418 i dźwignie GN 418.1. Do największych zalet obu nowości, przeznaczonych do mocowania detali, należą: duża żywotność, niewielkie gabaryty i łatwość użycia nawet w ciasnych miejscach.

Wymienione produkty są dostępne w dwóch wariantach – z łbem z gniazdem sześciokątnym oraz z rękojeścią. W obu przypadkach ich sposób działania jest taki sam. Łeb krzywki ma dwa mimośrody: promieniowy (z dodatkowym stożkiem 30°) oraz osiowy ciągowy. Mimośród sprawia, że siła zaciskowa jest taka sama w dowolnej pozycji. Krzywka jest również samohamowna. Siła działająca na punkt zacisku generuje efekt ciągowy, który w uzupełnieniu do siły tarcia, dociska element obrabiany. Dodatkowy efekt ciągowy wytwarzany jest przez gwint i stożek 30°.

Montaż śruby z krzywką mimośrodową GN 418 odbywa się poprzez gniazdo sześciokątne umieszczone w jej łbie. Stal jest utwardzona powierzchniowo, ocynkowana i poddana pasywacji niebieskiej.

Dźwignia z krzywką mimośrodową GN 418.1 posiada rękojeść połączoną z mimośrodem przez wielowypust, co pozwala na ustalenie pozycji zaciskowej i przestawienie dźwigni. Śruba i rękojeść wykonane są ze stali utwardzonej powierzchniowo i dodatkowo polerowanej.

Biorąc pod uwagę różne możliwości montażu, firma Ganter zaprojektowała dwie wersje nowych produktów: z gwintem prawym lub lewym.

Do głównych zastosowań ww. elementów należą:

  • mocowanie płaskich elementów obrabianych
  • mocowanie zaokrąglonych elementów obrabianych,
  • dociskanie centryczne w otworze,
  • zwielokrotnienie mocowania w ciasnych miejscach.