GE Hitachi: reaktor ESBWR uzyskał rekomendację amerykańskich organów nadzoru

  Reaktor ESBWR firmy GE Hitachi Nuclear Energy pomyślnie przeszedł kluczowy test bezpieczeństwa przeprowadzony przez komitet doradczy amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego (NRC).

  Pomyślne ukończenie tego testu zamyka jeden z głównych etapów w staraniach o uzyskanie atestu dla reaktora ESBWR i rozpoczyna procedurę decyzyjną na szczeblu federalnym. Ostateczny certyfikat zostanie przyznany przez NRC prawdopodobnie przed jesienią 2011 roku.

  W piśmie z 20 października 2010 roku działający przy NRC Niezależny Komitet Doradczy ds. Zabezpieczeń Reaktorów (ACRS) wydał zalecenie w zakresie bezpieczeństwa dla projektu reaktora ESBWR, które jest wymagane dla uzyskania ostatecznego atestu technologii zastosowanej w nowym reaktorze. Od tego momentu dalsza część tego procesu trwa około roku, co jest zgodne z harmonogramem NRC. W konsekwencji technologia ta jest na dobrej drodze do tego, by stać się certyfikowanym modelem reaktora Generacji III+. GE przedłożyła NRC projekt reaktora ESBWR w sierpniu 2005 roku.

  „Projekt reaktora ESBWR jest solidny i istnieją racjonalne podstawy do potwierdzenia, że może być budowany i eksploatowany bez większych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego” – napisał w wydanych przez agencję zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa Prezes ACRS, Said Abdel-Khalik.

  Reaktor ESBWR o mocy 1520 MW oferuje rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa biernego, uproszczoną konstrukcję i eksploatację oraz najniższy na rynku wskaźnik częstotliwości awarii rdzenia. Ponadto, rozwiązania w zakresie procesu projektowania, rozwoju instrumentacji cyfrowej i sterowania zastosowane w modelu ESBWR są w pełni zgodne z regulacjami rynku energetyki jądrowej i standardami obowiązującymi na całym świecie.

  – Reaktor ESBWR może stać się pierwszym reaktorem oferującym taką gamę biernych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i chłodzenia z wykorzystaniem naturalnej cyrkulacji wody, który oczekuje już na przyznanie certyfikatu. Nasz zespół dowiódł, że technologia ta jest bezpieczna i niezawodna. Rekomendacja ACRS oraz trwająca rozbudową globalnego łańcucha podaży GEH i śladu atomowego potwierdzają potencjał GEH w realizacji długofalowych projektów jądrowych – powiedziała prezes i dyrektor generalny GEH Caroline Reda.

  GEH oraz DTE Energy, spółka sektora energetycznego zlokalizowana w amerykańskim stanie Michigan, współdziałają w zakresie potencjalnej inwestycji z zakresu ESBWR, który znalazłby się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej elektrowni jądrowej Fermi 2 (35 mil na południe od Detroit). NRC obecnie weryfikuje wniosek DTE o przyznanie koncesji na planowany blok energetyczny pod nazwą „Fermi Unit 3.” Spółka DTE Energy, prowadząca Detroit Edison, największą w stanie Michigan siłownię energetyczną, nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie rozpoczęcia budowy nowego reaktora.