GE i FANUC rozwiązują spółkę joint-venture

  GE oraz firma FANUC ogłosiły porozumienie o planowanym rozwiązaniu spółki joint-venture GE Fanuc Automation Corporation. Zmiana ta pozwoli na skoncentrowanie inwestycji każdej z firm na rozwoju własnych jednostek biznesowych i optymalne wykorzystanie kluczowych kompetencji branżowych. GE oraz FANUC planują zakończenie procesu zmiany do końca 2009 roku, z zachowaniem ustalonych obopólnie korzystnych warunków.

  Zgodnie z warunkami umowy:

  • GE zachowuje dla siebie globalne jednostki biznesowe związane z oprogramowaniem, usługami, systemami osadzonymi oraz systemami sterowania. Firma będzie występowała pod nazwą GE IntelligentPlatforms i będzie prowadzona przez Maryrose Sylvester.
  • FANUC zostawia sobie globalny biznes systemów sterowania numerycznego CNC.

  Założona w 1986 roku spółka GE Fanuc Automation Corporation, jako wspólna inwestycja GE oraz FANUC, urosła do roli wiodącego dostawcy wysoko wydajnych technologii, stosowanych w wielu sektorach przemysłu, takich jak: energetyka, wodociągi i kanalizacje, branże produkcji konsumpcyjnych towarów paczkowanych, administracja i obronność oraz telekomunikacja. Owocem tej długoletniej współpracy są rozwiązania sprzętowe i informatyczne, usługi, komputerowe systemy automatyki i systemy osadzone (ang. embedded), jak również najlepsza na rynku oferta systemów sterowania numerycznego CNC.

  „Nasze wspólne przedsięwzięcie osiągnęło wielki sukces, w porównaniu do pierwotnej misji, którą mała być współpraca w celu globalnego wzrostu oraz technicznego rozwoju jednostek biznesowych, związanych ze sterownikami programowalnymi PLC i systemami sterowania numerycznego CNC.” – mówi Dr Seiuemon Inaba, honorowy prezes FANUC. – „W międzyczasie, dramatycznej zmianie uległy rynki i możliwości, a obydwie firmy rozwinęły się w specyficznych dla siebie segmentach rynku. Dzisiejsza sytuacja rynkowa wymaga od nas dążenia do wykorzystania tych nowych możliwości. Mimo, iż wspólnie osiągnęliśmy bardzo wiele, teraz w najlepszym interesie obydwu firm jest skoncentrowanie wysiłków na możliwościach unikalnych sektorów, na których działają nasze firmy, co zapewni obydwu przedsiębiorstwom ogromne korzyści.”

  Maryrose Sylvester, prezes GE Fanuc Intelligent Platforms dodaje – „GE nie mogło sobie zażyczyć lepszych partnerów niż Dr Inaba i FANUC. GE jest dumne z tego, co wspólną pracą osiągnęły nasze firmy – zarówno branżową wiedzę ekspercką, jak i sukces w zakresie całej oferty produktów. Dla GE, zmiana ta oznacza dalszą, intensywną orientację na obsłudze klientów na całym świecie. Jednocześnie nieustannie będziemy inwestować w znaczny rozwój platform, takich jak systemy sterowania procesami, systemy informatyczne dla biznesu i automatyki oraz systemy osadzone. W dalszym ciągu również koncentrujemy się na wzbogacaniu wiedzy eksperckiej w zakresie obsługiwanych przez GE segmentów branżowych.”

  „Do spółki joint-venture GE Fanuc, General Electric od początku wnosiło wiedzę ekspercką w zakresie systemów sterowania i oprogramowania dla automatyki. Firma FANUC z kolei – wiedzę w zakresie systemów sterowania numerycznego CNC. Nowa sytuacja dla rynku automatyki oznacza wręcz wzmocnienie działań GE w zakresie systemów automatyki, choć już pod marką GE Intelligent Platforms – należącą do znanego i powszechnie podziwianego koncernu GE.” – komentuje Stefan Życzkowski, prezes zarządu ASTOR Sp. z o.o.–„Nowa sytuacja firmy GE Intelligent Platforms nie ma wpływu na zakres i sposób dystrybuowania produktów automatyki firmy ASTOR – autoryzowanego dystrybutora GE Intelligent Platforms.”