GE otwiera Laboratorium Testów Ciśnieniowych

    Dzięki otwarciu laboratorium testowania urządzeń podwodnych, nowej inwestycji o wartości sięgającej 10 milionów złotych, zrealizowanej we współpracy z centrum GE Engineering Design Center (EDC) oraz Instytutem Lotnictwa w Warszawie, GE rozszerzyło zakres swojej działalności związanej z produkcją urządzeń dla przemysłu naftowego i gazowego.

    Nowe Laboratorium Testów Ciśnieniowych Urządzeń Podwodnych zwiększy możliwości GE Oil & Gas w zakresie testowania i certyfikacji urządzeń do wydobycia ropy naftowej i gazu spod dna morskiego, które wykorzystywane są na całym świecie. Nowo otwarte laboratorium umacnia także pozycję GE Oil&Gas w Polsce oraz Europie Środkowej oraz wspiera pracę doświadczonych inżynierów pracujących w centrum EDC w Warszawie.

    GE Oil & Gas będzie wykorzystywało Laboratorium do certyfikacji istniejących oraz rozwoju nowych produktów i rozwiązań dla branży wiertniczej i wydobywczej. Urządzenia podlegające testowaniu w laboratorium obejmują zawory, uszczelnienia, kołnierze oraz inne elementy rurociągów oraz urządzeń wiertniczych i eksploatacyjnych. Otwarcie Laboratorium potwierdza zaangażowanie GE w Polsce, a także zaufanie firmy w wiedzę

    i umiejętności polskich inżynierów.

    Warszawskie centrum inżynieryjne GE Engineering Design Center zostało założone w 2000 r. w wyniku umowy o współpracy między spółką GE Aviation i warszawskim Instytutem Lotnictwa. EDC rozwinęło się z zaledwie 20-osobowej grupy inżynierów w zespół ponad 1000 światowej klasy specjalistów opracowujących najwyższej klasy technologie z zakresu lotnictwa, energetyki i branży urządzeń służących do wydobycia ropy naftowej i gazu.