Intelignetna siec w mieleckiej strefie

  Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec będzie pierwszym w kraju obszarem przemysłowym, na którym zostanie wdrożona inteligentna sieć energetyczna. Dzięki niej działający na terenie strefy przedsiębiorcy będą mogli zmniejszyć zużycie energii i taniej kupować energię elektryczną i cieplną.

  Decyzja o inwestycji w tzw. smart grid na terenie SSE Euro-Park Mielec została oficjalnie ogłoszona przy okazji podpisania 19 listopada 2010 r. „Deklaracji w sprawie powołania Krajowej Platformy Technologicznej Energetyki”, której współsygnatariuszem jest Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Wojciech Dąbrowski. Oprócz niego deklarację podpisali: prezes Urzędu Regulacji Energetyki Mariusz Swora, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jan Rączka, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii Andrzej Werkowski, prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii Tadeusz Skoczkowski oraz profesor Politechniki Łódzkiej – Wydziału Organizacji i Zarządzania – Anna Fornalczyk.

  Budowa inteligentnych sieci energetycznych w mieleckiej SSE będzie pierwszym krokiem w kierunku urzeczywistnienia tej koncepcji. Będzie on o tyle łatwy, że od początku istnienia strefy jej infrastruktura energetyczna i telekomunikacyjna była projektowana z myślą o wdrożeniu nowoczesnych technologii umożliwiających racjonalizację gospodarowania energią. Wyłonione w konkursie konsorcjum Apanet-Ubitronix opracowało już koncepcję i założenia projektu budowy inteligentnych sieci energetycznych w Strefie. W pierwszym etapie projekt obejmie obszar o powierzchni 560 ha, na którym działa ok. 90 przedsiębiorców.

  – Przyczyni się to do wzrostu konkurencyjności działających tutaj przedsiębiorców a w konsekwencji pozwoli im odnieść większy sukces – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), która zarządza strefą.

  Prezes ARP podkreślił, że wraz ze wzrostem cen energii jej koszty stają się kluczowym czynnikiem wpływającym na warunki prowadzenia biznesu. Przedsiębiorcy, decydując o wyborze lokalizacji inwestycji, biorą pod uwagę nie tylko kwalifikacje i wiedzę przyszłych pracowników czy infrastrukturę komunikacyjną, ale coraz częściej dostępność infrastruktury umożliwiającej racjonalizację zużycia energii. Infrastruktura taka łączy sieci energetyczne z aparaturą pomiarową i siecią telekomunikacyjną, która umożliwia przekazywanie informacji o zapotrzebowaniu, zużyciu i przepływie energii między jej odbiorcami a dostawcami i producentami.

  Inteligentne sieci energetyczne pozwalają na bieżąco monitorować wykorzystanie energii w firmie. Dzięki temu przedsiębiorca może przeprowadzić analizę i dostosować umowę na dostawy energii do swojego profilu zużycia energii. W dalszym etapie wdrażania inteligentnych sieci odbiorcy energii będą mogli automatycznie sterować wykorzystaniem energii w przedsiębiorstwie w zależności od aktualnej sytuacji na rynku, a więc ceny energii. Komputery będą uruchamiać procesy produkcyjne w czasie, gdy energia jest tania i wyłączać je, gdy ze względu na wzmożone zapotrzebowanie jej cena przekroczy określony poziom.

  Możliwość stałego monitorowania sieci energetycznej w czasie rzeczywistym ma też ogromne znaczenie z punktu bezpieczeństwa dostaw energii. Dostawcy energii, kontrolując przepływ i zużycie np. prądu, są w stanie reagować w razie zagrożenia przeciążeniem systemu. Minimalizuje to niebezpieczeństwo wystąpienia przerw w dostawach energii na znacznych obszarach – tzw. black-outów.