Górażdże z największą w historii produkcją cementu

  Grupa Górażdże wyprodukuje w 2011 r. ponad 4,3 mln ton cementu, co oznacza najlepszy wynik w jej historii – poinformował portal wnp.pl wiceprezes i dyrektor techniczny Górażdże Cement, Wiesław Adamczyk. W 2012 r. firma spodziewa się utrzymania popytu na poziomie podobnym do tegorocznego.

  Adamczyk podkreślił, że 2011 r. był bardzo udany dla całej branży cementowej, która notuje rekordowe wyniki. Po jedenastu miesiącach 2011 r. – według danych Stowarzyszenia Producentów Cementu – wyprodukowano 17,42 mln ton cementu.

  Ten okres wystarczył, aby pobić najwyższy roczny poziom produkcji od momentu transformacji ustrojowej, który zanotowano w 2008 r. Wyprodukowano wówczas 16,95 mln ton cementu. Wiele wskazuje na to, że na koniec 2011 r. produkcja cementu przekroczy 18,2-18,3 mln ton.

  W tym roku w dwóch naszych zakładach – Cementowni Górażdże i przemiałowni Ekocem – wyprodukujemy ponad 4,3 mln ton cementu, czyli o ok. 18 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Będzie to rekordowy wynik w dziejach naszej firmy – powiedział Adamczyk.

  Przewidujemy, że pomimo wielu zagrożeń i ryzyk polska gospodarka w 2012 r. będzie nadal się rozwijać, chociaż tempo tego rozwoju będzie prawdopodobnie niższe niż w 2011 r. Dlatego zakładamy, że poziom produkcji w 2012 r. będzie na poziomie zbliżonym do tegorocznego – dodał.

  Zaznaczył, że prognozy na 2012 r. są dla rynku budowlanego dość optymistyczne i zakładają, że budownictwo będzie najszybciej rozwijającym się sektorem polskiej gospodarki.

  W pierwszych dwóch kwartałach będą jeszcze prowadzone ostatnie prace związane z realizacją inwestycji na Euro 2012. Dotyczy to nie tylko dużych inwestycji infrastrukturalnych takich jak rozbudowa dworców PKP, terminali lotniczych, infrastruktury kolejowej i drogowej, ale także mniejszych projektów realizowanych przez inwestorów prywatnych – wskazał Adamczyk.

  Po ilości rozpoczętych i realizowanych obecnie projektów drogowych i autostradowych nie wydaje mi się, aby nakłady na ich budowę w 2012 r. były mniejsze niż w 2011 r. Natomiast jeśli chodzi o rynek cementu, to zakładamy, że w przyszłym roku popyt utrzyma się na poziomie z 2011 r. Przewidujemy też, że w dwóch pierwszych kwartałach 2012 r. poziom konsumpcji cementu będzie wyższy niż w pierwszym półroczu 2011 r. – dodał.

  Wśród istotnych czynników, które będą jeszcze miały wpływ na kondycję branży w 2012 r., Adamczyk wskazał wzrost kosztów produkcji.

  Na pewno najbardziej odczuwalny będzie wysoki, kilkunastoprocentowy wzrost cen zakupu węgla. Duże znaczenie będzie miał też wzrost kosztów transportu, spowodowany głównie podwyżką cen paliw i wprowadzeniem opłat za korzystanie z dróg ekspresowych i autostrad – ocenił.

  Przypomnijmy, że od 22 lipca 1993 roku Górażdże Cement SA jest powiązana kapitałowo z jednym z największych na świecie międzynarodowych koncernów cementowych – HeidelbergCement, który poprzez podmiot zależny CBR Baltic B.V. jest właścicielem 100 % akcji spółki.

  (na podst. materiałów wnp.pl)