Produkcja przemysłowa wciąż rosnie

    Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego produkcja przemysłowa w firmach zatrudniających powyżej 9 osób była w listopadzie br. o 8,7% wyższa niż przed rokiem i o 0,7% wyższa w porównaniu z październikiem br.

    Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych wzrost okazał się jeszcze wyższy – 9,2% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,6% w porównaniu z październikiem br.

    W porównaniu do listopada ub. roku wzrost produkcji odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji mebli – o 20,8%, metali – o 19,2%, wyrobów z metali – o 18,6%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 14,9%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 11,3% oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 10,8%. (GUS)