Gość specjalny na Targach Taropak

    Szef światowej organizacji WPO przyjął zaproszenie Polskiej Izby Opakowań

    Thomas Schneider, szef światowej organizacji World Packaging Organisation weźmie udział w II Kongresie Przemysłu Opakowań, wygłaszając powitalny referat dotyczący kondycji branży i perspektyw jej rozwoju. Thomas Schneider zwiedzi również ekspozycję Targów TAROPAK.

    Misją założonej 1968 roku organizacji jest wspieranie rozwoju technologii pakowania oraz stymulowania handlu, a także inwestowanie w potencjał ludzki przedstawicieli branży. Członkowie WPO dokonują tego m.in. promując edukację poprzez organizowanie spotkań skutkujących wymianą doświadczeń i podnoszeniem zawodowych kompetencji.

    Hasłem przewodnim WPO jest „Lepsza jakość życia, poprzez lepsze opakowania dla większej liczby osób”!