Grupa Apator w 1 kwartale 2021 r. utrzymuje poziom sprzedaży, ciągłość operacyjną i stabilność biznesu

Fot. Apator

Gospodarka europejska i krajowa nie wróciła jeszcze do stanu pełnego otwarcia i normalizacji działalności, jednakże Grupa Apator już w końcówce 1 kwartału br. odczuła pierwsze symptomy ożywienia popytu na urządzenia pomiarowe oraz specjalistyczną aparaturę dla energetyki. Działając w wymagających warunkach rynkowych, Grupa osiągnęła poziom przychodów ze sprzedaży zbliżony do ubiegłorocznego tj. 224,5 mln PLN – przy relatywnie równym udziale trzech segmentów. Sprzedaż w EE była porównywalna r/r (84,6 mln PLN, +1% r/r), niższa r/r sprzedaż w segmencie Gazu (71,1 mln PLN, -11% r/r) została w pełni skompensowana wzrostem w Wodzie i Cieple (68,8 mln PLN, +14% r/r). Na raportowane wyniki 1 kwartału br. w istotny sposób wpłynęła sprzedaż nieruchomości Apator Powogaz w Poznaniu: po oczyszczeniu z tego zdarzenia skonsolidowana EBITDA wyniosła 35,9 mln PLN, zaś zysk netto Grupy osiągnął poziom 13,8 mln PLN.

Sprzedaż nieruchomości w Poznaniu to kolejny etap realizacji projektu relokacji jednego z głównych zakładów produkcyjnych Grupy – poznańskiego Powogazu. Plan budowy nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej fabryki w okolicach Poznania realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Uruchomienie produkcji w pierwszych miesiącach 2022 roku pozwoli istotnie zwiększyć moce wytwórcze i efektywność produkcji – zwłaszcza perspektywicznych wodomierzy ultradźwiękowych. Podobny cel przyświeca planowanej na początku 2022 r. relokacji (nowa lokalizacja w obrębie Słupska) spółki zależnej Powogazu – Apator Telemetria, która specjalizuje się m.in. w produkcji modułów komunikacyjnych do wodomierzy. Wyniki 1 kwartału br. wyraźnie pokazują, że segment Woda i Ciepło – po przejściowo słabszych wynikach 2020 roku – odbudowuje zamówienia z istotnych rynków zagranicznych, osiągając obroty na poziomie sprzed pandemii, ale także pozyskuje odbiorców z nowych kierunków (np. Arabia Saudyjska, Kirgistan). 

Pozytywnym trendem jest niewątpliwie wzrost znaczenia rozwiązań inteligentnych we wszystkich segmentach biznesowych Grupy – rośnie udział w sprzedaży nie tylko wodomierzy ultradźwiękowych i nakładek radiowych do pozostałych typów wodomierzy, ale także liczników smart do pomiaru energii elektrycznej i gazu. Perspektywa rozwoju sprzedaży inteligentnych rozwiązań w branży wod-kan i ciepłownictwie wynika z nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej z kwietnia 2021 r., nakładającej na właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych obowiązek montażu do 1 stycznia 2027 r. ciepłomierzy i wodomierzy ze zdalnym odczytem (według szacunków Grupy, w Polsce pozostało do wymiany ok. 15 mln szt. wodomierzy oraz ok. 2 mln szt. ciepłomierzy). Apator Metrix dostarcza inteligentne gazomierze na rynki Europy Zachodniej a w ubiegłym roku pozyskał zamówienia na „smarty” także w Polsce. Z kolei w segmencie Energii Elektrycznej perspektywy rozwoju determinują przede wszystkim kierunki transformacji sektora określone w Polityce Energetycznej Polski (PEP2040), a także planowany, w ramach znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne, roll-out liczników smart. Pierwsze duże przetargi w ramach wymiany liczników na inteligentne przewidziane są w 2023 r. (sektor oczekuje na rozporządzenia wykonawcze do ustawy), ale Apator już dziś dostarcza liczniki smart do krajowych OSD, jak również dla coraz liczniejszej grupy prosumentów (lokalni wytwórcy energii elektrycznej z OZE).

Apator od lat buduje mocną bazę rozwiązań dla smart meteringu – zapewnia Mirosław Klepacki, Prezes Zarządu Apator SA. – Opracowaliśmy portfolio liczników smart dla wszystkich mediów, a także dysponujemy szeroką ofertą technologii komunikacyjnych niezbędnych do zdalnego odczytu urządzeń. Wiele z naszych rozwiązań przetestowaliśmy już na rynku, co pozwoliło nam wyciągnąć cenne wnioski i udoskonalić nasze produkty. W ostatnim czasie nawiązaliśmy też partnerstwa technologiczne i wspólnie z innymi polskimi firmami z branży ICT pracujemy nad przełomowymi technologiami dla smart meteringu i OZE – dodaje Mirosław Klepacki. 

W związku z utrudnieniami związanymi z pandemią, spółki Grupy nadal duży nacisk kładą na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz zabezpieczenie zasobów ludzkich i materiałowych do realizacji bieżących i przyszłych zamówień. Na bieżąco monitorowane są obszary dotyczące sytuacji finansowej oraz ciągłości dostaw. Zwiększone zostały bufory kluczowych materiałów oraz opracowane bazy zamienników dla kluczowych komponentów. Podejmowane są także działania mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na rentowność działalności Grupy takich czynników, jak wzmożona presja cenowa ze strony azjatyckich dostawców oraz rosnące koszty prowadzenia działalności (m.in. płace, ceny surowców, materiałów i transportu). 

– Poprawa naszej konkurencyjności na rynku wymaga konsekwentnego automatyzowania naszych procesów operacyjnych. Analizujemy i optymalizujemy koszty wytwarzania, co jest szczególnie istotne wobec wzrostu cen surowców i materiałów oraz rosnących kosztów transportu. W obecnych czasach ważna jest też stabilna sieć sprawdzonych kooperantów – dodaje Mirosław Klepacki.

Apator SA w kolejnym roku pandemii podzieli się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 w wysokości 1,20 zł brutto na jedną akcję, czyli łącznie 39,3 mln PLN. Ostateczną decyzję tradycyjnie podejmie ZWZ, które odbędzie się w czerwcu br. Warto przy tej okazji wspomnieć, że z okazji jubileuszu 30 lat GPW Apator znalazł się w gronie 30 spółek, które – zdaniem redaktorów bankier.pl – napisały historię giełdy, otrzymując tytuł spółki najdłużej regularnie dzielącej się zyskiem z inwestorami. Pierwszą giełdową dywidendę spółka wypłaciła z zysku za 1996 rok i do dziś podtrzymuje tę tradycję.


Apator