Grupa CIECH sfinalizowała sprzedaż biznesu Żywice firmie LERG

Spółka CIECH S.A. podpisała z LERG S.A. umowę sprzedaży 100 proc. udziałów spółki CIECH Żywice, finalizując tym samym transakcję o wartości ok. 160 mln zł. Umowa wstępna została podpisana w lipcu 2020 roku, a finalizacja transakcji wymagała m.in. zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przejęcie CIECH Żywice przez LERG to długotrwały proces, którego pierwszy – formalny – etap został zakończony w dniu 1 marca.  Potencjał CIECH Żywice pozwala na kontynuowanie produkcji żywic w Nowej Sarzynie oraz dalszy rozwój technologii i sprzedaży, już w ramach Grupy Chemicznej LERG.

Dla CIECH transakcja sprzedaży biznesu Żywice to wynik realizacji strategii na lata 2019-2021, której celem jest maksymalizacja wartości Grupy dla akcjonariuszy poprzez koncentrację na rozwoju głównych linii biznesowych o największej skali działania i wiodącej pozycji na rynkach globalnych. Przegląd opcji strategicznych dla biznesu Żywice rozpoczął się jesienią 2019 roku od wydzielenia spółki CIECH Żywice ze spółki CIECH Sarzyna – działającego w Nowej Sarzynie producenta środków ochrony roślin. 

Firma LERG, która staje się właścicielem biznesu Żywice to wiodący producent żywic w Europie Środkowej, specjalizujący się w produkcji żywic poliestrowych. CIECH Żywice to z kolei jedyny w Polsce wytwórca żywic epoksydowych i dostawca żywic poliestrowych stosowanych m.in. w przemyśle farbiarskim, a także innych specjalistycznych produktów dla wielu kluczowych branż gospodarki. W ciągu ostatnich dwóch lat CIECH Żywice przeszła szereg pozytywnych zmian w tym m.in. rozbudowę portfolio o produkty wysokomarżowe, przeznaczone dla perspektywicznych branż, a także wzmocnienie działalności z obszaru R&D. Spółka eksportuje ok. 50 proc. swoich wyrobów, głównie do krajów europejskich. CIECH Żywice ma swoją siedzibę w Nowej Sarzynie i zatrudnia ok. 240 osób. W 2020 roku biznes Żywice wypracował 278 mln zł przychodów od klientów zewnętrznych. 

– Rozpoczyna się nowy rozdział w historii produkcji żywic w Nowej Sarzynie. Nowy właściciel – polska firma LERG z silną pozycją na rynku europejskim – to ogromna szansa, zarówno
w wymiarze ekspansji w Europie i skutecznego konkurowania na rynkach globalnych, jak i lokalnie, dla społeczności Nowej Sarzyny i okolic. Jestem przekonany, że potencjał CIECH Żywice – zarówno produkcyjny, jak i intelektualny – posłuży do budowy silnej pozycji polskiego przemysłu produkcji żywic. Dla Grupy CIECH to kolejny krok w realizacji naszej strategii i koncentracji na rozwoju podstawowych linii biznesowych. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie, przeprowadzenie i finalizację tej transakcji w tych niezwykle wymagających czasach
– mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A. 

Oprócz działalności produkcyjnej i sprzedaży na eksport, LERG posiada własne zaplecze badawczo-rozwojowe, a także współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi. Firmę cechuje duża dynamika rozwoju, która w ostatnich latach zaowocowała stworzeniem silnej, zdywersyfikowanej grupy chemicznej o globalnym zasięgu.

„Nabycie spółki CIECH Żywice jest kontynuacją długoterminowej strategii budowania silnej
i bezpiecznej Grupy Chemicznej LERG. Dzięki pozyskaniu Spółki poszerzamy nie tylko portfolio m.in. o produkcję żywic epoksydowych, łączymy także cele biznesowe, wizję i wartości, rozbudowujemy zespół współpracowników, gromadzimy doświadczenia oraz know-how. Wszystko to w połączeniu stanowi wartość dodaną dla naszych obecnych i przyszłych klientów w Polsce i na świecie”  
– mówi Agnieszka Kozubek-Bespalenko, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny firmy LERG.

W transakcji Grupę CIECH wspierał Rothschild & Co (doradca finansowy) oraz Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak (doradca prawny), a firmie LERG S.A. doradzało Pekao Investment Banking (doradca finansowy), Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. oraz BIL Kancelaria Prawna (doradcy prawni).

W Nowej Sarzynie funkcjonuje także spółka CIECH Sarzyna – największy polski producent środków ochrony roślin. Firma należąca do Grupy CIECH zatrudnia ponad 200 osób, działa na ok. 40 rynkach i oferuje szeroką gamę środków ochrony roślin. 


CIECH