Grupa Tarnów łączy spółki serwisowe

  W pierwszym rzędzie połączone zostaną spółki serwisowe z ZAK i ZA Tarnów. – Chcemy usprawnić ich działalność i zmniejszyć koszty – mówi Jerzy Marciniak, prezes GK Tarnów.

  Przed połączeniem każdy z zakładów GK Tarnów (ZA Tarnów, ZAK i ZCh Police) miały swoje własne służby serwisowe. Problem w tym, że po połączeniu trzech zakładów w jeden organizm funkcjonowanie spółek powinno ulec zmianie.

  Połączenie spółek pozwoli na znaczne oszczędności. Na razie powstaną dwie spółki, jedna czysto serwisowa, druga automatyka.

  Jedna będzie miała siedzibę w Kędzierzynie, druga w Tarnowie – mówi prezes Marciniak.

  Dlaczego zdecydowano się na takie rozwiązanie? Chodzi o podatki. Scentralizowanie spółek i ich zlokalizowanie np. tylko w Tarnowie oznaczałoby zmniejszenie płaconych na rzecz samorządu podatków. – A takie rozwiązanie nie byłoby wskazane – wyjaśnia Marciniak.

  W pierwszym etapie skonsolidowane będą spółki serwisowe w ZAK i ZAT. Co z Policami? Znaczna odległość pomiędzy nadmorskim zakładem a firmami z południa Polski może sugerować, że przynajmniej w części serwis z Polic zachowa pewną samodzielność.

  Konsolidacja spółek serwisowych nie jest zaskoczeniem. Pozwoli to na znaczne oszczędności. Co więcej dzięki temu łatwiej będzie zorganizować przestoje remontowe, a ponieważ skonsolidowane spółki mają zdecydowanie większe moce przerobowe, nie trzeba będzie się posiłkować pomocą firm zewnętrznych.

  Dariusz Malinowski

  www.wnp.pl